gmail-logo Prošle nedelje Google je počeo sa uvođenjem svoje nove email funkcije koja nakon što unesete ko je primalac email-a kojeg ste napisali, daje predloge i ostalih kojima bi možda željeli da pošaljete taj isti email.

Iako je ova funkcija veoma zgodna ovo ipak pokazuje da interesantnu stvar a to je da Google prikuplja informacije iz naših email poruka, jer to je jedini način kako može da ponudi kvalitetnu sugestiju koja se odnosi na ostale primaoce email-a.

gmail thing-thumb-460x78-11691

U suštini, Google skladišti asocijacije na adrese uključene u poslate email-ove a to takođe kombinuju sa poslatim porukama između Google Groups i drugih sličnih grupa. Iako ova funkcija može biti zaista korisna, tri klika umesto da kucate nekoliko imena, ponovo se postavlja pitanje potencijalnog narušavanja online privatnosti. Mislim da je Google naučio tu lekciju sa Buzz-om i da istu grešku neće ponoviti.

Ne treba da vas začudi ako u skorije vreme pročitate da raskrinkana čitava mreža kriminalaca zahvaljujući ovoj novoj Gmail funkciji.

A kako je Google krenuo, uskoro bi se moglo desiti da nakon logovanja na Gmail vidite da je sam Google napisao i poslao nekoliko email-ova vašim prijateljima.