g8_meeting-thumb-640xauto-22140 Grupe zemalja G8, u koju spadaju Francuska, Italija, Nemačka, Velike Britanija, Japan, Kanada, Rusija i SAD, sastali ove nedelje u Dovilu u Francuskoj da bi razgovarali o ogromnom broju pitanja među kojima se nalazi i pitanje Interneta. U dugom saopštenju na kraju sastanka u petak, zemlje su nakon iznošenja svojih viđenja Interneta dogovorile i jasno istakle da se zakoni koji važe u sajber prostoru moraju identično primjenjivati kao i u stvarnom svetu.

U dokumentu koji je proistekao iz dogovora G8 navodi se da mnogo dobrih stvari o slobodnom izražavanja, demokratizaciji moći Interneta, i potreba za "ne-diskriminacijom i fer konkurencijom". Dokument takođe primećuje da te osobenosti "moraju biti uključene u širi okvir" poštovanja zakona i zaštite intelektualne svojine.

Ovaj okvir "mora da primeni istu zaštitu, sa istim garancijama, kako svuda tako i na Internetu".

A to znači, kada je u pitanju intelektualna svojina, da je potrebno više akcije nego do sada.

Što se tiče zaštite intelektualne svojine, posebno autorskog prava, robne marke, poslovne tajne i patenata, prepoznajemo potrebu da se nacionalni zakoni i okviri bolje primenjuju. Mi smo tako ponovili našu posvećenost da se obezbede efikasnije akcije protiv povrede prava intelektualne svojine u digitalnoj areni, uključujući i akcije koja se tiču sadašnjih i budućih povreda. Shvatamo da efikasno sprovođenje pravila koja se odnose na prava intelektualne svojine zahtevaju odgovarajuću međunarodnu saradnju relevantnih interesnih strana, uključujući i privatni sektor. Mi smo posvećeni identifikovanju načina da se olakša veći pristup i otvorenost za znanje, obrazovanje i kulturu, uključujući i podsticanje inovacija i dalju legalnu online trgovinu roba i sadržaja, uz poštvanje prava intelektualne svojine,

navodi se u dokumentu.

Pozdravljamo Samit G8 i priznanje potrebe da zakoni i okviri treba da vode ka poboljšanju sadašnjeg stanja. Takođe pozdravljamo njihovu posvećenost da se obezbedi efikasna akcija protiv povreda prava intelektualne svojine u digitalnom svetu.

navode u svojoj reakciji na ovaj dokument grupe trgovaca muzikom i filmovima.

Evropska grupa za ljudska prava "Article 19" usprotivila se ovom G8 dokumentu navodeći da se "izgleda prihvataju nova ograničenja slobode govora na Internetu povećanjem sprovođenje prava intelektualne svojine, što nedvosmisleno rezultira kršenjem pravo na slobodu izražavanja."

Francuski predsednik Nicolas Sarkozy, koji je pomogao u organizovanju sastanka G8 u Parizu, već godinama govori o stvaranju "civilizovanog" Interneta, čiji je ključni sastojak takođe zaštita intelektualne svojine.

Mnogi su mišljenja da je ovo uvod u cenzuru Interneta od strana država i moćnih organizacija.

Da li je ovo početak kraja Interneta kakvog poznajemo, ostaje da se vidi, ali promena će sigurno biti.