Google je potvrdio dolazak Panda 2.2 a mnoga mala online poslovanja opravdano strahuju od posledica po promet na njihove sajtove sa organske pretrage.

Mnogi tvrde da je promet koji dolazi putem organske pretrage na Google-u najznačajniji jer je to izvor koji dovodi najviše prometa i taj se promet najbolje konvertuje. S tim u obzir, Google Panda update ima itekako veliki uticaj na dugoročnu strategiju i SEO uspeh.

Normalno, mnogi se ne bi složili da se organski saobraćaj pretvara bolje od drugih izvora i to ukazuje na to da veoma mali broj ljudi propisno optimizacuje svoje kampanje plaćene pretrage. Zašto? Plaćeni Search Marketing ima nekoliko različitih prednosti u odnosu na promet sa organske pretrage koji bi trebalo da daje više konverzije:

Proizvod: Garantovana izloženost samo onih proizvoda i usluga koje želite da promovišete u rezultatima pretrage. Smišljeno birane ključne reči za proizvode koje nudite sigurno višestruko povećavaju konverziju.

Cena: U ovom slučaju to nije cena proizvoda ili usluge koja vam se nudi već cena koju vaše poslovanje plaća za promet.

Promocija: Iako možete menjati sadržaj koji okružuje vaše proizvode, ipak u poređenju sa odredišnom stranicom plaćene pretrage, vi ne možete tako velikom brzinom promeniti taj sadržaj za ciljani SEO, niti ćete imati kontrolu nad stranicama koje će Google izabrati da prikazuje u rezultatima pretrage za određene upite korisnika.

Ljudi: Možda i najvažnija komponenta je vaša nemogućnost da kontrolišete i ciljate signale ponašanja u upitima pretrage koristeći SEO. Potpuna kontrola podrazumeva podudaranja više tipova ključnih reči, negativne liste podudaranja ključnih reči, kao i izveštavanje o naprednim performansama upita.

Namera posetilaca je ključni argument zašto promet sa organske pretrage nije onaj koji se najbolje konvertuje. Posetioci koji po prvi put dolaze putem rezultata organske pretrage su izuzetno teški za konvertovanje, a može biti potrebno i veći broj ponovljenih poseta, ako je vaš sadržaj dovoljno dobar, da bi konačno mogli računati na neku konverziju.

Treba znati da mnogi podaci nemaju neku korisnu vrednost pa tako što se tiče beskorisne SEO metrike, evo nekoliko:

  • “Average position” i “Impressions”, koje obezbeđuje Google Webmaster Tools su beskorisne metrike zato što Google varira pozicije po lokalnoj geografiji, personalizovanim rezultatim (kada se prijavite), i poslednjem korisnikovom ponašanju (ne prijavljenom cookies).
  • “Visits”, “Page Views” i “Average Time Spent” nisu toliko bezkorisne metrike sem ako se koriste samo zato što webmasteri imaju malo kontrole nad količinom prometa koji im pretraživači šalju.

Naglasak treba staviti na merenje delotvoranog KPI segmentiranog izvorom prometa kao što je Bounce Rate, stopa mikro i makro konverzije, prihodi i lojalnost posetilaca.

Žele da se zaista sofisticirani? Pokušajte testiranje iz više izvora i pripisivanje početi dodeljivanje prava dolarskih vrednosti za svaku od vaših izvora bodova saobraćaj dodir.

Grupa je nedvosmisleno bila podeljena na uticaj društvenih medija na Google-Panda, delom i zbog tangens diskusiju o tome kako Google može jednog dana uticaj socijalnih signala sa Google +1. Kako stvari stoje, Google trenutno koristi Tvitter je “vatrogasno crevo” hrane i nekih signala iz javnog stranice na Facebook-u da utiče rang listi, bivši težine mnogo teško u znatnom, ali kratkotrajne SEO podsticaj.

Google je u svojim rezultatima pretrage počeo da uzima u obzir socijalne signale koji dolaze sa socijalnih medija. Mada se priključio kasno sa svojom opcijom +1 nema sumnje da će ona u dogledno vreme igrati veoma značajnu ulogu u rangiranju u rezultatima pretrage.

Uzimajući u obzir ovu činjenicu ono što se nameće kao najbolje za optimizaciju za Internet pretraživače (SEO) jeste izgradnja zajednice putem koje bi mogli da ostvarite dublji odnos sa svojim korisnicima i steknete njihovu lojalnost./p>

Ukoliko ulažite vreme u izgradnju zajednice, teško da će vaše poslovanje u nekoj većoj meri biti pogođeno promenama u algoritmu pretrage kao što je Google Panda.