twitter-follow-button Društvena mreža Twitter danas je predstavila još jednu novu značajku, gumb Follow, koji omogućuje da pratite neki Twitter profil jednostavnim klikom na Follow gumb koji se nalazi na nekom web sajtu.

Do sada, da bi pratili nekoga prvo ste se morali ulogovati na svoj profil pa onda kliknuti na “Follow”, sad je praćenje znatno olakšano.

Twitter ima stotine milijuna registriranih korisnika, ali zapravo ima relativno mali broj aktivnih korisnika. Ova nova značajka je još jedna u nizu s kojom društvene mreže pokušava da omasovi svoj servis većim uključivanjem korisnika. Twitter smatra da to može postići omogućavajući korsnicima da lakše slijede profile koje smatraju korisnim.

Značajka se može okarakterizirati i kao način da se napravi razlika u odnosu na Facebook koji također ima gumb Share.

Društvena mreža Twitter pored gumba Follow, nedavno je dodala još nekoliko novih značajki koje očito treba da pomognu na putu ka omasovljavanju servisa koje u konačnici treba da rezultira ozbiljnijom konkurencijom Facebook-u pa i boljoj monetarizaciji.

Više informacija o tome kako ugraditi Follow gumb pogledajte na Twitter stranici.