Pozivi sa Gmail-a su odlična stvar, iako nije bilo mogućnosti za konferencijske rezgovore jer do sada se mogao pozvati ili primiti samo jedan poziv, ipak, kompanija Google je odlučila da to promjeni i dopusti da sada možete manipulirati sa više poziva odjednom. To ne znači konferencijski poziv, već kao poziv na čekanju, , gdje ćete dobiti obavijest o dolaznom pozivu, a onda je na vama da li ćete odgovoriti ili ne. Kada imate drugi poziv, onda prvi možete staviti na čekanje kako bi odgovorili na drugi poziv. Pritiskom na gumb Resume, prebacit ćete se na drugi aktivni poziv. Ovo radi za sve vrste poziva, jedino ograničenje s ovom novom mogućnosti je da imate pravo samo na dva poziva na fizički telefon u jednom trenutku.

Pozivanje putem Gmail-a, telefonsko i video, besplatno za prostor SAD-a i Kanade do kraja 2011 godine tako da će ova nova mogućnost koju je Google sada ponudio, još više povećati korištenje Gmail-a, pogotovo u tim zemljama.