Google-ov popularani Gmail servis pruža korisnicima besplatne e-mail naloge sa izobilje prostora, brzim pretraživanjem i pristup sa bilo kog web pretraživača. S obzirom da veliki broj ljudi ima Gmail nalog i da uvek postoji mogućnost da se nešto desi, bilo da je u pitanju kvar ili greška korisnika, i da izgubite svoje email-ove. Stoga je veoma korisno imati rezervnu kopiju sadržaja sa vašeg Gmail naloga.

Ono što je potrebno da uradite da bi napravili back-up (rezervnu kopiju) vašeg Gmail naloga jeste da pristupite Gmail nalogu preko IMAP-a, koji je po default-u onemogućen. Dakle, vaš prvi korak je da se prijavite na svoj Gmail nalog, kliknete na ikonicu u obliki “zupčanika” (opcije) i koja se nalazi u gornjem desnom uglu, i izaberite Mail Settings sa pop-up menija. Zatim kliknite na Forwarding i POP / IMAP link i omogućite (enable) IMAP.

Najlakši i najsigurniji način da napravite rezervnu kopiju (backup) Gmail naloga jeste da download-ujete sve poruke koristeći IMAP klijent, kao što su Apple Mail, Microsoft Outlook ili Mozilla Thunderbird. Ako koristite neki takav klijent za pristup svom Gmail nalogu, onda automatski imate lokalnu kopiju svake poruke.

Ako već koristite IMAP klijent za neke druge račune, možete dodate Gmail nalog kao bilo koji drugi IMAP nalog.

  • U Apple Mail, izaberite Mail -> Preferences, izaberite stavku Accounts, a zatim izaberite vaš Gmail nalog u listi sa leve strane. Kliknite na Advanced, is a Keep Copies Of Messages For Offline Viewing popup menija izaberite All Messages And Their Attachments.

  • U Outlook 2011, izaberite Outlook -> Preferences, izaberite stavku Accounts, a zatim izaberite vaš Gmail nalog sa liste na levoj strani. Kliknite na Advanced, a zatim kliknite na dugme Server i čekirajte Always Download Complete Message Bodies a dečekirajte In Inbox Only. Pritisnite OK i zatvorite Preferences prozor.

  • U Thunderbird, izaberite Tools -> Account settings. U listi na levoj strani, ispod Gmail nalogu, izaberite Synchronization & Storage. Opcija Keep Messages for This Account On This Computer treba da bude čekirana, izaberite Synchronize All Messages Locally Regardless of Age, i poništite (dečekirajte) Don't Download Messages Larger Than __ KB. Pored toga, kliknite na dugme Advanced i proverite da li su sve Gmail fascikle za koje želite da napravite backup čekirane u Download koloni. Kliknite OK.