Kompanija Oracle će 28. srpnja objaviti finalnu verziju Java 7, što je prvi veliki update jezika u posljednjih pet godina.

Glavni Java arhitekt u kompaniji Oracle, Mark Rheinhold, na svom blogu je objavio da će pre-release build JDK 7, build 147, biti prvi a možda i jedini pre-release Release Candidate za programski jezik i pridružene Runtime Environment.

Nakon početnog testiranja, proglasili smo build 147 za prvi Release Candidate za JDK 7, u kom postoji samo trinaest promjena od kojih više od polovice ne utjeće na sam Kod već se radi o određenim zakrpama koje su uočene na testiranju. Novo izdanje je više evolucijonarno nego revolucionarno,

navodi Mark Rheinhold.

Jedna od značajki koju Rheinhold hvali je poboljšano I/O sučelje za rad sa datotečnim sustavima. JSR-203 file API specifikacija mijenja java.io.file paket.

API može čitati širi niz atributa datoteke i može ponuditi više informacija kad se pojavi pogreška, rekao je Staffan Friberg, glavni menadžer proizvoda na Oracle Java Platform. Također može otkriti kada je sadržaj datoteke promijenjen a može raditi i sa simboličkim vezama, za one operativne sustave koji koriste simboličke veze. API također ubrzava operacije datotečnog sustava, zahvaljujući činjenici da novi API čini manje poziva ka operativnom sustavu.

Još jedno područje poboljšanja je da Java može biti korištena od strane višejezgrenih procesora, zahvaljujući uključivanju Fork/Join framework, JSR 166.

Java 7 također i formalno uvodi podršku za dinamičke jezike. Tijekom posljednjih pet godina, više od 200 ne-Java jezika, kao što su Scala, JRuby, Jython i Groovy su razvijeni kako bi se pokretali na (JVM) Java Virtual Machine. Dinamički jezici nisu bili jako važni prije deset godina, ali sada jesu. Dinamički jezici se mogu se koristiti za brzi razvoj programa, jer oni nemaju krute sintakse koje zahtjeva statički tip jezika, kao što je Java,

istaknuo Oracle inženjer John Rose.