Kineske Vlasti su ugasile 1,3 miliona web sajtova u prošloj godini nakon donošenja novih zakona o kontroli Interneta. Kineska cenzura Internet sadržaja blokira svaki sajt koji Vlasti smatraju neprihvatljivim. Tome u prilog ide i podatak objavljen od strane Kineske Akademije Društvenih Nauka, da je na kraju 2010 godine u Kini bilo 1,91 milion web sajtova, što je čak za 41% manje u odnosu na godinu dana ranije.

U poslednjih nekoliko godina, Kineske Vlasti su pooštrili propise koji se odnose na Internet. 2009 godine Vlasti su počele sa akcijom gašenja sajtova sa pornografskim sadržajem, iako mnogi kritičari tvrde da su tom prilikom ugašeni i mnogi drugi sajtovi. Tako su se pod udarom našli svi oni koji su okarakterisani da podrivaju nacionalne interese pa su tako ugašeni sajtovi koji su promovisali slobodu govora, demokratiju, ljudska prava pa čak i oni na kojima su se iznosile ili se raspravljalo o zdravstvenom stanju lidera komunističke partije. To je bio razlog za gašenje mnogi servisa poput Facebok-a, Twitter-a, YouTube-a, pa čak i BBC na kineskom jeziku. Svi su bili optuživani za  za podrivanje stabilnosti zemlje i nepoštovanje zakona o cenzuri Internet sadržaja.

Kineska Akademije Društvenih Nauka i pored svih ovih činjenica tvrdi da u Kini postoji velika sloboda govora i da je prošlih godina samo nekoliko sajtova ugašeno iz tog razloga.

Iako se broj sajtova smanjen, obim informacija je porastao na web sajtovima što je rezultiralo porastom broja web stranica na 60 milijardi tokom 2010 godine, to je povećanje od 79% u odnosu na prethodnu godinu. Krajnji rezultat je poboljšanje kvaliteta Internet sadržaja dostupnog u Kini.

Još jedan važan podatak je taj da Kina ima 457 miliona korisnika Interneta i da predstavlja najbrojniju online populaciju.