Više nego ikada ljudi se suočavaju sa bombardovanjem informacijama.  U svemu tome nameće se pitanje: Kako vaš blog da pruvuće pažnju čitalaca. Odgovor je da ćete morati izgraditi trajan, kvalitetan odnos sa ljudima i to na ličnom nivou. Odličan način da se izgradi takav odnos jeste putem strateškog korišćenja mailing liste. Ne samo da će vam mailing lista pomoći u izgradnji boljeg odnosa sa vašim čitaocima već će vam pomoći i da zaradite više novca sa vašim blogom. Online zarada sa blogom je svakako nešto čemu svi blogeri teže.

Proces prikupljanja

Prvi korak u izgradnji mailing liste je da se doda opt-in forma na blogu koja omogućava čitaocima da se prijave. Postoje dve taktike za maksimalizovanje procenta čitaoca koji se prijavljuju. Prva taktika je da postavite opt-in formu na nekom vidljivom mestu kako bi je čitaoci sa lakoćom videli. Druga taktika, koja je mnogo važnija, jeste da obezbedite neku vrstu podsticaja za prijavljivanje ljudi. Industrijski standard je da šaljete besplatni e-mail pretplatniku, izveštavajući ga o nekim dešavanjima u industriji na koju je blog fokusiran, ali i pristup besplatnim alatima ili drugim ekskluzivnim sadržajima takođe daje dobre rezultate.

Budite u kontaktu sa svojim čitaocima

Kada ste došli do čitaoca koji su se prijavili za vašu mailing listu, vreme je da se izgradi odnos sa njima. Vaš cilj je da obezbedite kvalitetne informacije koje ćete im slati putem email-a. Jedan dobar pristup jeste da vašim čitaocima ponudite nedeljni rezime važnih industrijskih vesti, zajedno sa linkovima na članke na vašem blogu. To će povećati poverenja kod vaših čitalaca a takođe i povećati broj ponovnih posetilaca na vaš blog.

Monetarizacija Mailing liste

Najočigledniji način online zarade sa mailing listom jeste izgradnja odnosa sa ljudima i povećanje ponovnih posetilaca na vaš blog. Međutim, važno je znati šta je u stvari vaša mailing lista. Ona je grupa ciljanih korisnika koja u vas ima poverenje i koja vas doživljava kao pouzdan autoritet u industriji kojom se vaš blog bavi. To možete monetarizovati tako što ćete povremeno slati e-mail koji sadrži ponude za affiliate proizvode i usluge koji su dobili dobre kritike. Naravno, ta ponuda treba da bude relevantna sa industrijom kojom se bavite.

Isto tako, nemojte se dovesti u situaciju da pošaljete ponudu za proizvod ili uslugu koju velika većina korisnika smatra lošim. To bi moglo drastično da naruši vaš odnos sa čitaocima i uništi sav dotadašnji rad na izgradnji autoriteta. Potrebno je održati poverenje vaših pretplatnika jer će sa njim online zarada da dođe, u suprotnom to će biti praktično nemoguće. Vaša mailing lista daje vam jako mnogo mogućnosti da ciljanoj grupi ljudi prodajete određene proizvode, i to ne samo jednom, a to je nešto što ne bi trebali da uništite jer vam to može biti dobar izvor zarade duži vremenski period.