Studija koju je sproveo PageLever, analitički alat za Facebook, pokazuje da su pretraživači ti koji dovode najviše web prometa na Facebook stranice, točnije 34% svih spoljašnjih preporuka (referral). Google prednjači u slanju korisnika na Facebook stranice sa 27.57% od ukupnog spoljnog prometa. Ova studija je analizirala 1000 stranica, od kojih svaka ima najmanje 10.000 fanova.

Ono što je iznenađujuće jeste da Yahoo na Facebook stranice šalje više web prometa od Bing-a (koji je udružio sa Facebook-om za bolje socijalno iskustvo). Google tako šalje 10x više prometa od Bing-a.

studija-onlinetrziste

Medijana je znatno niža od proseka za svaki pretraživač. To pokazuje da mali broj stranica koje vuku mnogo veći procenat prometa sa pretraživača, podižu prosek celom uzorku. One stranice koje su rangirane u pretrazi vide značajno povećanje preporuka.

Pored tradicionalnih pretraživača, YouTube je tekođe pokazao da može da usmerava promet, nadmašivši ukupan procenat upućivanja koji ima Bing.

PageLever j studiju sproveo u periodu od januara do juna 2011 godine.