china_flag Prema istraživanju kompanije IDC, Kina je u drugom kvartalu pretekla SAD po prodaji računara.

Prodaja računara u Kini dostigla je 11,9 milijardi dolara, dok je prodaja računara u SAD-u pala na dolara 11,7 milijardi dolara. Broj isporučenih računara u Kinu porastao je za 14,3 odsto u odnosu na prošlu godinu, i sada iznosi 18,5 miliona. Što se tiče tržišta SAD-a, isporuka računara je opala za 4,9 odsto i iznosi 17,7 miliona.

Ovo je prvi put da je Kina pretekla SAD po pitanju isporuke i prodaje računara.

Nismo očekivali da se to desi u ovom kvartalu.Prethodna projekcije su nagoveštavale da bi Kina mogla da preuzme vodeću ulogu negde u 2012 godini a ne sada, navodi Bryan Ma iz kompanije IDC.

Najnovije procene govore da će SAD ponovo da preuzme lidersku poziciju po prodaji računara u četvrtom kvartalu, zbog Američkih praznika tokom kojih se korisnici najviše kupuju. Ipak, Kina će biti dominantno tržište za prodaju i sporuku računara od 2012 godine.

IDC takođe navodi da isporuka računara širom sveta raste nešto sporijim tempom, što zbog nešto manje tražnje što zbog sve većeg interesa za tablet-ima. Ovaj veliki rast prodaje računara u Kini je posledica pokretanja brojnih infrastrukturnih projekata od strane Kineske Vlade kao i stimulacije potrošača za zamenu svojih starih računara putem nekoliko Vladinih programa.

Kompanija IDC navodi da ovo rastuće Kinesko tržište pogoduje proizvođaču računara Lenovo, koji je najbrže rastuća kompanija među prvih pet proizvođača računara. Lenovo je najveći proizvođač računara u Kini sa 31,7 odsto udela na tržištu.