google-plus-button-onlinetrziste Google +1 gumb sada je postao još korisniji, slično Facebook "Like" gumbu, sada ima mogućnost dijeljenja +1 preporuka sa drugim ljudima na Google +.

Sada kad kliknete na +1 gumb na stranici biti ćete u mogućnosti da dijelite taj članak izravno sa Google + krugovima. Sve što trebate učiniti jeste da kliknuti na +1 gumb, a zatim u području za tekst napisati komentar, odabrati krug i kliknuti na gumb za dijeljenje.

Sa svojim gumbima za preporuku, Facebook i Google donose različite jakosti i slabosti, pa tako, Facebook mreža je veća a Like gumb je dulje vremena prisutan, tako da je potencijal veći vidjeti preporuke za bilo koji web sajt. No, Google operira najvećom svjetskom tražilicom, društveni krugovi dopuštaju korisnicima da ciljaju svaki +1 prema skupinama koje će najvjerojatnije cijeniti taj link.

Like-ovanje stranice ne sprečava vas da joj date i +1, ili obratno, a oba postupaka su brza i jednostavna.

Google je također dodao +Snippets koji omogućava izdavačima da definiraju što je dijeljeno od strane Google + korisnika, kao što su slike, URL, i ostalo.

Ovdje je nekoliko primjera koda o tome kako se to radi:

<body itemscope itemtype="http://schema.org/Article"> <h1itemprop="name">Ovo je naziv članka</h1> <img itemprop="image"src="thumbnail.jpg" /> <p itemprop="description">Ovo je opis članka.</p> </body>