relevantnost-autoritet-rangiranje-onlinetrziste Kada ste počeli sa učenjem SEO, negde ste verovatno pročitali da ne treba da optimizujete stranicu za više od dva ili tri upita. Na početničkom nivou, tretiranje svake ključne reči sa istim poštovanjem ima smisla. Lakše je za učenje i izvršavanje. Na višem nivou, svakako da želimo da iskoristimo sav SEO potencijal članka.

Navešćemo nekoliko koraka koji će vam pomoći u tome a kako će te ih formalno izvršavati to će zavisiti od situacije u kojoj se nalazite.

Relevantnost u odnosu na autoritet

Ako bi podelili SEO na značaj i autoritet, da je ljudima jednostavnije i lakše shvatiti da je relevantnost ono kako je dokument povezan sa upitom za pretragu, dok je autoritet ona snaga koja je neophodna da bi se osiguralo najbolje moguće rangiranje.

Kombinacija relevantnosti i autoriteta je pokušaj da se meri kvalitet a tokom godina pretraživači su razvili mnogo načina za utvrđivanje kvalitet. Razvijeni su i mnogi algoritmi kao što su Query Deserves Freshness, Query Deserves Diversity, geo-lokacija, istorija pretraživanja i još mnogo toga, kako bi se poboljšali rezultati pretrage.

Međutim, osnovi elementi za rangiranja dokumenata  još uvek su relevantnost i autoritet.

Razumevanje Relevantnosti

Šta pokazuje relevantnost? Prisustvo ključnih reči ili fraza u dokumentu najočigledniji je signal koji može da se pošalje pretraživačima ali postoji i nešto više od samog ubacivanja ključnih reči na stranicu.

Najveće relevantnost proizilazi iz tačnog podudaranja. Ako je vaš upit Vodič Kroz Online Tržište, onda je to upravo ono što će pretraživači pokušavati da pronađu. Oni će tražiti sve reči na istoj strani, prvo u podgrupi, kao na primer Vodič, a zatim kao pojedinačne reči: vodič, online, tržište i kroz. Na kraju, pretraživači će tražiti bilo koju od ovih reči na stranici. Ako vaša stranica spada u ovu poslednju grupu, ona će i dalje biti relevantna za upit Vodič Kroz Online Tržište, s tim da će biti na dnu liste. 

Kreirajte rečnik

Tokom razgovora o Online Tržištu, mogle bi se spominjati reči kao što su proizvod, usluga, ponuda, prodaja, monetarizacija, zarada, strategija, optimizacija, affilliate, online poslovanje i još na desetine dugih reči.

Prikupite ove reči i počnite da ih koristite u svom pisanju. Prirodan jezik kreira relevantnost u algoritmu pretraživača.

Ali, čak i ako ste skeptični, uključujući ove reči koje se koriste zajedno često rezultira „long tail“ poklapanjem. To takođe olakšava pisanje interesantnih članaka. Kao pomoć za vaš vokabular možete koristiti:

  • Alate za sugestije ključnih reči
  • Alternativne predloge upita za pretragu u rezultatima pretraživanja
  • Najbolje rangirane stranice

U pravljenju svog rečnika ne bi trebalo da koristite uopštene imenice, uključujući i često korištene glagole, prideve i priloge.

Izbor više ključnih reči

Odaberite do tri najbolje ključne reči koristeći se svojim normalnim istraživanjem ključnih reči i procesom selekcije. To će biti vaše najprioritetnije ključne reči. Nakon što ste to uradili sada možete dodati i srednje i najmanje prioritetne ključne reči na svoju listu prioriteta.

Ako je reč važna za ceo sajt ili poslovanje, najbolje je onda da se optimizuje kao visoko prioritetna ključna reč na svojoj posebnoj web stranici.

Onda opet, srednje prioritetne fraze na stranici sa dosta off-site linkova ili autoritetom mogu biti lakše za rangiranje nego stavljanjem istog upita za pretragu kao visoko prioritetne ključne reči na posebnoj strani sa nižim autoritetom.

Ako niste sigurni, isprobajte obe opcije sa različitim ključnim frazama da vidite kako će pretraživači reagovati.

Za izbor ključnih reči srednjeg prioriteta, koristite rečnik za generisanje liste reči i kratkih fraza. Rangirajte ih po volumenu pretrage ili po tome koliko je verovatno da će neko da traži svaku od njih. Duže fraze koje se ne pojavljuju u alatima za ključne reči, mogle bi biti od presudnog značaja za vas.

Pozicioniranje ključnih reči

Sada ste spremni za pisanje i optimizaciju vaše web stranice. Kao SEO početnik, želite da objavite sve svoje ključne reči u title tag, h1 naslovu, ALT tagu i naravno u tekstu na stranici.

Očigledno da to neće biti moguće i da ćete morati da napravite izbor. Relevantnost se generiše kombinacijom više signala. Ako ne možete da jednu stvar da učinite savršenom, ojačajte je na drugoj strani.

Title tag

Veoma je teško ubaciti tri kompletne ključne reči u title tag, u 70 karaktera. Kako ubaciti više ključnih reči u title tag?

Ili trebate duži naslov (pretraživaći prikazuju 70 karaktera) ili izbaciti neke ključne fraze. Kraći naslovi su relevantniji. Ključne reči na početku naslova su takođe relevantnije. Iako pretraživači mogu prikazati samo prvih 70 karaktera, oni će ipak indeksirati i mnogo duže naslove.

  • Postavite maksimalnu dužinu od 200 karaktera (pretraživači mogu indeksirati i duže naslove.)
  • Uključite najprioritetnije ključne reči u prvih 70 karaktera
  • U nastavku title taga koristite srednje prioritetne ključne reči
  • Ako ne možete koristitii sve srednje prioritetne ključne reči u naslovu, koristite one koje sadrže reči koje se javljaju često u vašoj listi ključnih reči srednjeg prioriteta
  • Uključite pojedinačne reči sadržane u listi srednje prioritetnih ključnih reči
  • Posložite to u jedan dobar i smislen naslov

Nema potrebe da brinete o tome kako će se vaš title tag prikazivati u browser-u ili u rezultaima pretrage. Ako se vaša stranica pojavi na stanicama rezultata pretrage, pretraživači će prikazati izvod naslova koji sadrži ključnu reč.

Što se tiče pojavljivanja u browser-u, title se ne pojavljuje sve dok neko nije na stranici. U tom trenutku, H1 naslov je daleko važniji.

H1 Naslov

Što se tiče naslova na stranici najbolje bi bilo da se koriste ključne reči najvišeg prioriteta. Mnogo je važnije imati jasan, čitljiv naslov nego pretrpan rečima i frazama za koje želite biti rangirani.

Sadržaj na stranici

Kada je u pitanju SEO više ključne reči, podnaslov H2 igra značajnu ulogu. Ne zato što pretraživači smatraju H2 tag kao jak signal za rangiranje, već zato što pruža priliku za pisanje čitavih delova oko srednje prioritetnih ključnih reči, zajedno sa slikama i optimizovanim Alt tagom.

<h2>Vodič kroz Online Tržište</ h2>

<p> <img src=”vodič-kroz-online-tržište.jpg” alt=”Vodič kroz Online Tržište” class=”align-left” /> Pa onda tekst koji takođe sadrži ove pojedinačne reči.

SEO Copywriting se odnosi na pisanje ključnih reči u optimizovanom tekstu, članku, koji je čitljiv i koji će ubediti čitaoca da preduzme akciju koja seod njega očekuje. Iako postoje sličnosti, postoji ogromna razlika između pisanja SEO optimizovanog teksta i pukog ubacivana ključnih reči. Ono što vi treba da radite jeste da pišete optimizovane tekstove.