video_prednosti_onlinetrziste Web video je postao najnovija zaraza na Internetu. Statistika kompanije za praćenje Interneta comScore, pokazuje da više od 170 milijuna Amerikanaca u prosjeku mjesečno provodi gotovo 15 sati gledajući web videa, ukupno više od 15 milijardi sesija samo u mjesecu travnju.

Ova statistika je bila poziv na buđenje online poslovanjima, za korištenje ovog alata u promociji i širenju dometa svog branda kao i za dobivanje većeg web prometa i više konverzije. Doba uporabe videa od stranje online poslovanja je počelo i sasvim je sigurno da će oni koji ga usvoje i ugrade u svoju strategiju osjetiti porast online zarade ali i jačanje svojih pozicija na online tržištu.

Evo nekoliko razloga zašto online poslovanja treba da koriste web video:

  • Video pomaže u promicanju kvalitetnog sadržaja – Vidljivost na Internetu je sve važnija, do nedavno se smatralo da je SEO najbolji put za marketing prema tom cilju, međutim, optimiziranje za Internet tražilice (SEO) nije više toliko sigurno kao ni rezultati koje bi trebalo da pruži. Razlog za to je promjena u Google algoritmu za pretraživanje, poznatom kao Panda. Ono što je ocijenjeno kao sigurno jeste dobar sadržaj kojeg cijene čitatelji ali i tražilice. Video sadržaj spada u ovu kategoriju, i sa prednostima koje pruža svakako da treba da bude implementiran u strategiju koja rezultira boljim rangiranjem.
  • Video na najbolji način prikazuje informacije o proizvodu – Video je lak za praćenje i u mogućnosti je da prikazuje slike zajedno sa informacijama o proizvodu, i tako prikaže mnogo više korisnog sadržaja korisniku. Video kao medij za razmjenu informacija je kompaktan i jezgrovit.
  • Video pomaže u učvršćivanju odnosa sa potrošačima – Krajnji cilj svih marketinških napora je izgradnja snažnog i trajnog odnosa sa potrošačima. Dosadašnja praksa praćenja ponašanja potrošača i imidža branda dala je način da se potrošaći angažiraju i zabave putem online videa, kroz ​​reklamu, smiješni video koji je na neki način ovezan sa brandom i ostalo.
  • Video se jednostavno dijeli na društvenim medijima – Video dobiva jako mnogo klikova i figurira veoma uspješno u pretraživanjima budući da se on veoma lako postavlja i dijeli putem sajtova za društveno umrežavanje kao što su Twitter, Facebook i mnogi drugi. Također, video se veoma lako ugrađuje na web sajtove i blogove, što donosi više klikova i u konačnici povećava vjerojatnost konverzije.