Oracle_SAP_onlinetrziste Promjene u Američkom Zakona o autorskim pravima u posljednje tri godine utjecale su na način na koji se procjenjuje šteta. Kada je stranka proglašena krivim za kršenje autorskih prava (mnogo više od puke povrede prava), ono što tada postaje problem jeste sama procjena štete nastala kršenjem autorskih prava.

Ako nešto niste namjeravali prodati, onda ne možete tvrditi da ste izgubili zaradu od prodaje. To je upravo ono što je tvrdio SAP nakon što je porota dodijelila kompaniji Oracle rekordnih 1,3 milijarde dolara, proglasivši kompaniju SAP krivom za kršenje autorskih prava, zbog upad na Oracle-ove servere na kojima su se nalazili podaci za podršku proizvoda. Ipak, jučer je Američki Savezni Sud poništio tu presudu, navodeći da ona ne odgovara okolnostima.

Kompanija SAP je priznala odgovornost za ilegalno preuzimanja Oracle-ovog softvera i materijala za podršku od strane svoje bivše podružnice, TomorrowNow, koja je davala jeftiniju podršku za Oracle-ove aplikacije, ali je smatrala da je kazna previsoka.

Sa TomorrowNow, SAP-ov cilj je bio da preusmjeri Oracle-ove korisnika na svoje CRM (customer relationship management) i ERP (enterprise resource planning) sustave, u okviru programa pod nazivom Safe Passage.

Savezni Sudac Phyllis Hamilton se sa time složio i odobrio zahtjev kompanije SAP da Oracle prihvati nižu odštetu u vrijednosti od 272 milijuna dolara, kako bi se izbjegla potreba za novim suđenjem.

S druge strane kompanija Oracle tvrdi da SAP treba da plati odštetu na temelju “hipotetičkih” troškova koje bi SAP morao platiti za legalno licenciranje softvera.

Oracle-ov stručnjak za procjenu štete izračunao je ​​gubitak na temelju potencijalnog licenciranja, za koji tvrdi da iznosi 408,7 milijuna dolara. Stručnjak za procjenu štete kompanije SAP tvrdi da je gubitak Oracle-a samo 28 milijuna dolara. Na kraju, Sudac Hamilton je naredio da se suđenje za ovaj slučaj ponovi, osim ako kompanija Oracle ne prihati kompromisnu ponudu od 272 milijuna dolara.