youtube-creator-playbook-onlinetrziste YouTube prezentovao priručnik namenjen partnerima i kreatorima sadržaja koji sadrži važne savete, najbolju praksu, strategiju i još mnogo toga, prevazilazeći neke tipične stvari koje se mogu pronaći u YouTube Help datotekama. Iako su neke informacije u YouTube Creator Playbook prikupljene sa službenog YouTube bloga i YouTube Meetups i okupljanja, mnogi saveti su ovde premijerno predstavljeni.

Tako se u YouTube Creator Playbook po prvi put spominje Tent-Pole Programming.

Na strani 18 se kaže da ova strategija ima za cilj da: “Kreira i postuje sadržaj oko tent-pole događaja”. Odmah na sledećoj stanici YouTube Creator Playbook objašnjava značenje metafore “tent-pole”:

Tent-pole događaji su kulturni događaji koje promocija, sponzori/oglašivači i trendovi lansiraju u orbitu tokom cele godine. Pojava velikih filmskih naslova, sport, praznici i specifični događaji, svi oni treba da se ponašaju kao vodič za sadržaj koji proizvodite. Ova strategija se primenjuje na sve partnere. Svaki kanala može da kreira ili da učestvuje u “tent-pole” događajima (koji su) relevantni za njihovu specifičnu publiku. Na primer, partner sa hranom šou može da kreira video o fudbalu stranci grickalice koje je vezano za veliki sportski događaj i još uvek relevantan za hranu publici.

Na 20-toj stranici YouTube Creator Playbook navodi „tent-pole programming” korake:

Pravljenje programskog kalendara

  • Napravite kalendar u kojem će te identifikovati ključne tent-pole događaje relevantne za vašu publiku.
  • Napravite sopstvene tent-pole događaje, naznačite resurse, vreme i sadržaj.

Upload tent-pole videa

  • Napravite video za tent-pole događaj i a o trenutku objavljivanja vodite se strateškim interesima.
  • Posvetite određene vremenske blokove za specijalan sadržaje posvećen samoj biti događaja. Prikažite godišnjice u posebnim događajima ili im dodelite posebne programe u specifičnim mesecima ili nedeljama.

Ponudite zainteresovanima svoj tent-pole video

  • Ponudite svoj tent-pole video relevantnim blogovima, sajtovima i online zajednicma.
  • Obezbedite kratke opise sadržaja i objasnite zašto bi on bio interesanatn njihovim čitaocima. Uključite linkove i ugrađeni kod.

Ostale savete i najbolju praksu pročitajte u YouTube priručniku.