EU-commissioner-Digital-Agenda Evropska Komisija je zvanično objavila plan za ulaganje u širokopojasni Internet velike brzine na teritoriji Evropske Unije, sa ciljem da sve države članice EU imaju pokrivenost sa Internet konekcijom od najmanje 30Mb/s do 2020 godine.

Novi "Connecting Europe Facility" je pokrenut sa budžetom od 9.2 milijarde evra koji će biti potrošen između 2014 i 2020 godine. 7 milijardi evra će biti utrošeno za uvođenje brze Internet konekcije širom EU dok će ostatak biti potrošen da osiguralo da javne usluge koje su dostupne od strane pojedinih Vlada budu kompatibilne sa onima u drugim državama članicama, na primer, kompatibilnost usluga eGovernment i e-Zdravstvo u svim državama unije ili koordinisanje adekvatnih odgovora na sajber pretnje.

Naši globalni konkurenti se brzo kreću u tom pravcu i mi stoga moramo da odgovorimo kako bi održali korak sa njima. "Connecting Europe Facility" treba da stimuliše rast, transformiše privredu i pripremi naše društvo za digitalnu, inovativnu budućnost,

istakla je u svom govoru u Varšavi Neelie Kroes, Evropski Komesar Digital Agenda.

Pored investicije od 9.2 milijarde evra, Komisija se nada da će kroz usklađivanje drugih privatnih i javnih fondova, novac izdvojen za izgradnju širokopojasne infrastrukture moći generisati između 50 i 100 milijardi evra investicija.

Digital Agenda projekt Evropske Komisije ia za cilj da cela Evropu ima minimalnu Internet konekciju od 30Mb/s do 2020 godine, sa najmanje 50% domaćinstava koji su pretplaćeni na brzine od preko 100Mb/s.