facebook Svi su saglasni da su popularnost i ekspanzija rasta društvene mreže Facebook svojevrstan fenomen. Ono što nudi ova društvena mreža privuklo je milione korisnika Interneta da sve više vremena provode na njenom sajtu, družeći se sa prijateljima, igrajući igrice i ostalo. Masovnost društvene mreže Facebook utiče na sam način na koji ljudi danas žive i komuniciraju, i ne samo ljudi već i poslovanja koja moraju da se prilagođavaju novim trendovima gradeći svoje prsustvo na društvenim mrežama.

Koliki je uticaj Facebook govori i činjenica da sada ima nešto više od 800 miliona aktivnih korisnika. Poređenja radi, Evropi zajedno sa Rusijom 727 miliona stanovnika. Od najpopularnije društvene mreže na svetu veću populaciju jedino imaju Kina i Indija.

Interesantno je znati da Facebook sada ima korisnika koliko je ceo Internet imao 2004 godine, kada je društvena mreža Facebook i pokrenuta.

Ovaj grafikon prikazuje poređenje Facebook-a sa svetskom bazom Internet korisnika.

broj-korisnika-facebooka

Broj aktivnih korisnika Facebook-a je …

  • 38% trenutne Internet populacije
  • 87% Internet populacije u Aziji
  • 168% Internet populacije Evrope
  • 294% Internet populacije Severne Amerike
  • 370% Internet populacije Latinske Amerike
  • 674% Internet populacije Afrike
  • 1,167% Internet populacije Bliskog Istoka
  • 3,757% Internet populacije Okeanije i Australije

Na sedećem grafikonu je prikazano poređenja veličine Facebook-a sa celokupnim brojem stanovnika nekoliko izabranih zemalja:

facebook-u-poredjenju-sa-svetskom-populacijom

Imajte na umu da drugi grafikon upoređuje celokupno stanovništvo a ne samo Internet populaciju (korisnike Interneta).

Mora se priznati da su ovi brojevi prilično zapanjujući.