Cilj postovanja na vašu Facebook stranicu svakako je taj da taj post vidi što više vaših Fan-ova, ali svaki post ima ograničen vek trajanja. Za to vreme, vaši Fanovi vide post u svom News Feed-u, i mogu ga Like ili komentarisati. Nakon izvesnog vremena Facebook prestaje da prikazuje vaš post u News Feed-u.

Kada bi znali prosečan vek trajanja svog posta mogli bi postovati ponovo čim predhodni post izgubi svoju vidljivost i tako bi vaša stranica uvek imala živu poruku za fanove. Na taj način vaša izloženost bi bila maksimalana.

vek trajanja facebook posta

Ova tabela je produkt istraživanja strance PageLever koja nudi naprednu Facebook analitiku, i koja pokazuje da je za stranice sa velikom bazom korisnika najkraći životni vek poruka između 11 i 13 sati. Najduži vek trajanja bi bio 50 sati, i odnosi se na dane vikenda.

Treba naglasiti da je uzorak za ovo istraživanje veoma mali, podaci dolaze samo iz 20 postova ali ti postovi dolaze sa stranica koje imaju više od 2 miliona Fanova, što predstavlja jako mnogo angažovanje. Moguće je da prosečne Facebook stranice, koje imaju manje Fan-ova od ovih uzorak stranica, imaju manje angažovanja i da je životni vek njihovog posta kraći.