redhat-logo1 Red Hat je odlučio da za 136 miliona dolara kupi Gluster, kompaniju koja se bavi skladištenjem podataka i koja izrađuje upravljačke alate za kontrolu rasta nestrukturiranih podataka, za data centre korisnika i Cloud servise. Red Hat, koji je na putu da postane prva open source kompanija sa godišnjim prihodom od milijardom dolara, već nudi softver za izgradnju internog Cloud-a, kao i javni platform-as-a-service Cloud nazvan OpenShift. Red Hat je kupovinu kompanije Gluster objavio juče a cela transakcija treba da se završi krajem ovog meseca. Ova akvizicija treba da pomogne u popunjavanju rupa koje Red Hat ima po pitanju upravljanja skladištenjem podataka.

Kompanija Gluster je osnovana 2005 godine i bavi se hardverom i open source softverom, pod nazivom GlusterFS, koji “omogućava poslovanjima da kombinuju veliki broj proizvoda za skladištenje i pretvori resurse u globalno dostupno skladištenje visokih performansi i centralizovanim upravljanjem. Neki od klijenata kompanije Gluster su Pandora, Box.net i Samsung.

Red Hat navodi da ovom kupovinom kompanije Gluster dobija i odličnu tehnologiju i talenate koje kompanija ima među svojim zaposlenima. Red Hat sada ulazi na novo tržište, skladištenja nestrukturiranih podataka, za koje istraživanja kažu je vredno 4 milijarde dolara i da će u budućnosti biti u velikoj ekspanziji.