Mozilla-B2G Mozilla eksperimentira sa zanimljivom idejom pod nazivom Boot 2 Gecko (B2G). U osnovi, B2G je mobilni operativni sustav koji se bazira na Web. Mozilla ga je zamislila kao otvorenu web tehnologiju koja treba korisnicima da pružiti intrigantnu platformu za puno stvari. Razvojni programeri B2G projekta za sada rade na sljedećim područjima:

  • Novi Web API-ji: gradnja prototipa API-ja za izlaganje uređaja i OS sadržaju (telefonije, SMS, kamere, USB, Bluetooth, NFC, itd.)
  • Izgradnja privilegovanog modela: pazeći da ove nove mogućnosti budu sigurno izložene stranicama i aplikacijama
  • Booting: prototip koji bi bio kompatibilan sa Android uređajima
  • Aplikacije: odabir ili izgradnja aplikacije sa kojom bi se pokazala snaga sustava

Boot 2 Gecko je još uvijek prilično nov projekt, međutim, prema roadmap-u projekta, njegovo testiranje je već počelo i nastavit će se do kraja 2011 godine. Poruke, telefonija, baterijijski aspekti OS su u tijeku dok nakon toga slijedi da se riješe pitanja vazana za kontakte, zaslon / upravljanje napajanjem i postavkama.

S obzirom da je ova godina na izmaku, pred B2G projektom je uzbudljiv period u kom se očekuje i demo proizvod, koji bi trebao da bude predstavljen u prvom tromjesečju 2012 godine.

Wireframes