2011-12-15-teaser2Microsoft je objavio da će od siječnja 2012 godine, Internet Explorer, poput Chrome, Firefox i Opera, prestati da vas gnjavi sa obavjestima o ažuriranju. Umjesto toga, Internet Explorer će automatski da preuzima i instalira ažuriranja.

Nova auto-update značajka će se primjenjivati ​​samo na korisnike koji su se odlučili na automatsko ažuriranje putem servisa Windows Update. Oni koji su se odlučili da uključe opciju automatsko ažuriranje, biti će nadograđenaži na najnoviju verziju IE za njihov sustav. Ako ste još uvijek na sustavu Windows XP, to znači da ćete biti ažurirani na IE 8. Vista i Windows 7 korisnici će preći na IE 9.

Ažuriranje Internet Explorer-a i ranije je bilo nuđeno putem Windows Update-a ali za razliku od ostalih "važnih" Windows ažuriranja, korisnici su morali da pokrenu stvarnu instalaciju ažuriranja IE putem dijalog okvira. Jedini promjena koje automatsko ažuriranje IE donosi za većinu korisnika jeste da se više neće morati baviti sa svima onim obavijestima i dijalozima, IE će se neprimjetno nadograditi.

Ako ne želite automatsko ažuriranje, možete isključiti tu opciju u Windows Update. Ovo novo auto-ažuriranje treba da osigura da korisnici imaju najnoviju, sigurnu i stabilnu verziju IE. Ovo će također utjecati na smanjenje broja korisnika koji još uvijek koriste IE 6 i IE 7.

Prema podacima kompanije Microsoft, IE 6 trenutno ima 8,4 posto tržišta Internet preglednika, s tim da je u nekim zemljama taj postotak ispod 1 posto, dok je na primjer u Kini od i dalje jako visok i iznosi 27,9 posto.
Microsoft je prethodno pokrenuo kampanju za uništenje IE 6 a mnoge velike web stranice poput Google i WordPress-a već su uskratile svoju podršku za starenje preglednike.

Uvođenjem automatskog ažuriranja za Internet Explorer od stane Microsoft-a znači da je Apple Safari sada ostao jedini web preglednik koji nema automatsko ažuriranje. Microsoft navodi da će dostupnost auto-ažuriranja početi sa korisnicima u Australiji i Brazilu u sječnju a vremenom će i svi ostali korisnici dobiti ovu mogućnost.