U pokušaju da pruži više točnosti o tome gdje je vaš web sajt rangiran za upite pretraživanja, Google je izvjestio mijenja način na koji izračunava prosječnu poziciju u izvješću upita za pretraživanje u Google Webmaster Tools i izvješću o optimizaciji pretraživanja u Google Analytics.

Nova definicija će sada uzimati samo prosjek najvišeg rangiranja vašeg sajta za sve upite pretraživanja, dok je Google prethodno izviještavo o prosječnoj poziciji rangiranja stranica na vašem web sajtu koje su se pojavljivale u Google-ovim rezultatima pretraživanja za određeni upit. Ranije bi u obzir uzimali sve pozicije vašeg rangiranja a potom i njihov prosjek, dok će sada uzimati samo najviše pozicije.

google-average-position

Primjer za ovu promjenu bi izgledao ozprilike ovako:

Recimo da neka osoba pretražuje na primjer “hotel” i da su se URL-ovi sa vašeg web sajta pojavili na pozicijama 3, 6 i 12. Neka druga osoba također pretražuje “hotel”, ovaj put URL-ovi sa vašeg web sajta su se pojavili na pozicijama 5 i 9. Ranije bismo imali prosjek svih ovih pozicija zajedno i Average Position (prosječna pozicija) bio nam bila 7. Sa ovom promjenom u izračunavanju prosječne pozicije, u obzir će biti uzete samo najviše pozicije na kojima se vaš sajt pojavio u svakom od pretraživajna. U slučaju prve osobe to je pozicija 3 a u slučaju druge to je pozicija 5, što dovodi do toga da je prosječnu pozicija 4.

U budućnosti će Google koristiti ovaj novi način izračun za utvrđivanje vaš prosječnog položaja.

google-ave-position-report

Prosječna pozicija u Google Analytics

webmaster-avg-position

Prosječna pozicija u Google Webmaster Tools