on_android_sdk Android programeri će sada moći hakovati kod i dok su pokretu sa beta izdanjem AIDE, Android Developer Kit koji radi na Android uređajima i služi za kreiranje Android aplikacija.

AIDE je u beta verziji 7, ali već sada omogućava editovanje i kompajliranje aplikacija, automatsko proveravanje grešaka (i njihovo popravljanje) kao i LogCat vidljivost. Besplatna AIDE aplikacija je kompatibilna sa projektima započetim na Eclipse, što je važno jer neće svako kreirati kompletnu aplikaciju na mobilnom telefonu.

Android, zahteva da softver bude pisman i kompajliran na desktop računaru. Razvoj aplikacija na uređajima, ako je uopšte bio moguć, tradicionalno je bio ograničen samo za napredne jezike.

Kompajlirani jezici zahtevaju pristojnu procesorsku snagu za konverziju cele aplikacije u odgovarajući mašinski kod, dok interpretirani jezici konvertuju jednu po jednu liniju, pa stoga kompilacija na mobilnom uređaju zahteva veću procesorsku snagu od one kuju su mobilni uređaji imali.

Treba reći da Android uređaji sada imaju više nego dovoljno procesorske snage za kompajliranje Java aplikacija.

Android želi da bude sve svim ljudima, i rizici se pokreću inženjera koji misle da je to dobra stvar. AIDE tim, koji je napravio ovaj Android razvojni komplet (Developer Kit) je mala grupa Nemačkih Android fanatika za koje se ispostavilo da čak i nemaju neki biznis plana ili koncept o tome kako se AIDE može razvijati u budućnosti. Prema njihovim izjavama može se zaključiti da oni samo žele učiniti da Google Android bude jedina platforma koju će svi, uključujući i programere, jedino trebati.