britannica Enciklopedija Britannica objavila je da će nakon 244 godine prestati sa objavljivanjem štampanih izdanja.

Enciklopedija Britannica tradicionalno objavljuje novi set tomova svake 2 godine međutim, kompanija je odlučila da će izdanje iz 2010 godine biti i posljednje tiskano izdanje popularne enciklopedije. Britannica će prodati preostalih 4.000 primjeraka enciklopedije, a zatim se potpuno okrenuti svom online izdanje koje je na bazi pretplate koja košta 70 dolara godišnje (postoji i verzija za aplikacije koje će vas koštati dva dolara mjesečno).

Pojavom Interneta a pogotovu Google-a i Wikipedia, interesovanje za kupovinu Enciklopedija Britannica je sve više opadalo. Treba reći da je tiskano izdanje enciklopedije u zadnje vrijeme učestvovalo sa samo 1% u ukupih prihodima kompanije Britannica. Sa online izdanjima to predstavlja još uvijek vrlo skromnih 15 posto od ukupnih prihoda. Velika većina prihoda kompanije Britannica (85 posto) dolazi od prodaje obrazovnih proizvoda kao je Britannica online alat za učenje. Kompanija Britannica navodi da će u skorije vrijeme početi sa većom ponudom besplatnih informacija svojim pretplatnicima.

Izvršni direktor kompanije Britannica, Jorge Cauz, priopćio je da je kompanija do sada prodala 7 milijuna setova enciklopedije i da je došao dan za promjene, za prilagođavanje novom dobu.

Neki ljudi će se osjećati tužno i nostalgično zbog gašenja tiskanog izdanja Enciklopedije Britannica, no, mi sad imamo bolji alat. Naš web sajt se kontinuirano se ažurira, sada je on mnogo širi i sadrži multimediju,

priopćio je Jorge Cauz.