microsoft zaraduje milijarde dolara od prodaje android telefona

Kompanija Microsoft objavila je potpisivanje sporazuma o licenciranju patenta sa Amdocs Software Systems Ltd. O kom iznosu se radi, nije objavljeno. Amdocs će platiti kompaniji Microsoft za korišćenje njegovih Linux servera u njihovim centrima podataka. Iako se ovo može smatrati malim ugovorom za kompaniju Microsoft, ovo licenciranje patenata za određenu naknadu svakako je novi izvor prihoda koji kompanija ostvaruje u poslednjih nekoliko godina. Ova vrsta prihoda raste iz godine u godinu tako da Microsoft sada zarađuje nekoliko milijardi dolara godišnje zahvaljujući dobroj prodaji Android telefona.

Microsoft je ovaj svoj program licenciranja intelektualne svojine pokrenuo 2003 godine i od tada je sklopljeno više od 1100 sporazuma o licenciranju. Ovi sporazumi o licenciranju patenata obezbeđuju periodični izvor prihoda koji pomaže u subvencioniranju gubitaka određenih sektora kao što je recimo Windows Phone.

Na primer, prošle godine sklopljen je sporazum sa kompanijama HTC i Samsung koje proizvode i prodaju Android telefone. Pa tako ove dve kompanije plaćaju kompaniji Microsoft naknadu za licenciranje njenih patenata za svaki Android telefon koji prodaju. Prema nekim saznanjima, HTC plaća 10 dolara po telefonu dok kompanija Samsung, koja je samo u drugom kvartalu 2012 godine prodao čak 52 miliona telefona, plaća između 12 i 15 dolara za svaki prodati Android telefon.

Iako tačne cifre nikada nisu objavljene neke pretpostavke govore da je kompanija Microsoft zaradila više od prodaje Android telefona nego od sopstvenih Windows telefona. Prema procenama analitičara iz kompanije Trefis, Microsoft je samo od kompanija Samsung i HTC zaradio 792 miliona dolara u drugom kvartalu 2012 godine.

Microsoft-ov partner u proizvodnji Windows telefona kompanija Nokia već duže vreme ima problema sa prodajom svojih telefona dok je s druge strane kompanija Samsung trenutno najveći svetski proizvođač telefona. Prema sporazumu kompanija Microsoft i Nokia, Microsoft se obavezao da će da subvencioniše kompaniju Nokia sa oko milijardu dolara godišnje, dok bi za uzvrat dobijao samo oko 20 dolara za svaki prodati telefon. S druge strane, Microsoft ne mora da subvencioniše proizvođače Android telefona i tako štedi milijardu dolara godišnje koje može investirati u neke druge projekte.

Prema procenama kompanije za istraživanje tržišta, Canalys, u drugom kvartalu 2012 godine svi Microsoft partneri isporučili su samo 5,1 milion Windows telefona.