oracle

U nastojanju da se što više približi developerima, kompanija Oracle objavila je besplatnu verziju svog Oracle Application Development Framework (ADF).
Ovo izdanje omogućava ADF okviru da se koristi izvan Oracle-a. Paket, nazvan Oracle ADF Essentials obećava da će biti "veoma moćan način za veoma brzo kreirate bogatih Web aplikacija”, saopštio je Bill Pataky, potpredsednik za upravljanje proizvodima u Oracle Fusion timu.

Izdavanjem ove "freemium" verzije ADF, Oracle se nada da će veći broj developera prihvatiti ADF koncept programiranja i tako se uveriti koliko je on zaista "bogat i produktivn".

Oracle ADF je Java Enterprise Edition (JEE)-based okvir baziran na Model View Controller (MVC) arhitekturi koji omogućava kodu da pokreće mnoge najčešće korišćene rutine infrastrukture, kao što su autentikacija korisnika, eliminišući potrebu za pisanjem ove funkcije.

Cilj je da se smanji količina koda koji programeri treba da napišu svaki put kada razvijaju aplikaciju,

naglasio je Bill Pataky.

Softver može da se koristi za izgradnju aplikacija baziranih na JEE, ili da se proširi funkcionalnost Oracle aplikacija.

Oracle ADF Essentials sadrži većinu komponenti samog ADF. Najznačajniji razlika između ova dva je ta što ADF Essentials radi na besplatnom GlassFish aplikativnom serveru, dok ADF zahteva Oracle WebLogic aplikativni server.

ADF Essentials pruža punu MVC funkcionalnost. Paket uključuje Oracle ADF Faces, kolekciju 150 Web komponenti korisničkog interfejsa izgrađenim od JavaServer Faces (JSF). On uključuje Oracle ADF Controller, koji se može koristiti za kreiranje Web stranica sa dinamički ažuriranim sadržajem. Tu je takođe i Oracle ADF Binding, koji obezbeđuje put za pozadinske poslovne usluge.

Nekoliko karakteristike ADF-a ne nalaze se u ADF Essentials, to se posebno odnosi na one koje su podržane od određenih WebLogic funkcionalnosti. ADF Essentials ne nudi deklarativno prilagođavanje, ADF bezbednosno okruženje, niti sposobnost da radi sa Oracle SOA Suite i Oracle ADF Mobile.

Kompanija Oracle je takođe modifikovala svoje Oracle JDeveloper IDE (integrisano razvojno okruženje) za rad sa ADF Essentials. U planu je i da se objavi paket koji prilagođava Eclipse IDE za rad sa ADF Essentials.

Oracle ADF Essentials možete preuzeti sa Oracle Technology Network (OTN).