windows-8-degradiranje

Kompanija Microsoft objavila je da će Windows 8 Pro omogućavati korisnicima vraćanje na stariju verziju operativnog sistema Windows (downgrade) ako ne budu u potpunosti zadovoljni sa njegovom najnovijom verzijom operativnog sistema Windows. Korisnici će imati mogućnost da umesto novog operativnog sistema izaberu instalaciju Windows 7 ili Windows Vista s tim da neće moći izabrati XP.

Vraćanje na stariju verziju operativnog sistema (downgrade)  je pravo koje korisnicima omogućava da zamene noviju verziju operativnog sistema Windows za neko starije izdanje bez plaćanja oba operativna sistema. Ovo se uklapa sa prethodnom praksom koja je istu stvar omogućavala korisnicima Windows 7 Professional.

Umesto korišćenja Windows 8 Pro softvera, vi možete koristite neki od naših ranijih verzija: Windows 7 Professional ili Windows Vista Business,

navodi se u ugovoru o licenciranju softvera za verziju operativnog sistema Windows 8 Pro, koji će biti instaliran od strane proizvođača računara (OEM ) na novim računarima.

Windows XP Professional, koji je bio jedan od dozvoljenih verzija u ovom pravu na vraćanje na stariju verziju u Windows 7 Professional, sada za Windows 8 Pro nije omogućen što je u neku ruku i očekivano s obzirom da je Microsoft najavio ugidanje podrške za operativni sistem XP u aprilu 2014 godine.

Pravo na degradiranja operativnog sistema postala je vrlo značajna mogućnost 2007 godine nakon lansiranja Windows Vista, kada su mnogi korisnici frustrirani mnogobrojnim problemima u ovoj Windows verziji pobunili i počeli u velikom broju da se vraćaju na XP.