google-tag-manager

Upravljanje tag-ovima velikom brzinom se usvaja od strane vlasnika Web sajtova. Sposobnost upravljanja sve većim brojem merenja i marketing tagova na sajtu nudi velike pogodnosti za Webmastere i Web marketere.

Međutim, postoje dva fundamentalno različita pristupa upravljanja tagovima i svako ko želi da usvoji tehnologiju treba da bude svestan prednosti i ograničenja svakog od njih.

Ključna razlika između ova dva leži u tome gde se aktivnost upravljana tagova obavlja, u pregledniku ili na strani servera.

  • Upravljanje tagovima na strani preglednika vidi sve tagove na sajtu koji se nalaze u takozvanom “container tag”, a zatim se učitavaju u preglednik kao deo sajta.
  • Upravljanje tagovima na strani servera deluje kao posrednik između vlasnika sajta i njegovih sistema trećih strana, hostujući sve tagove na svojim serverima tako da je ograničena primena tehnologije na sajtu.

Treba reći da se većina sistema za upravljanje tagovima odlučila da koristi upravljanje tagovima na strani preglednika.

Kako bi pomogao Web administratorima i Internet marketerima Google je pokrenuo novi servis koji će upravljati njihovim tag-ovima na sajtu.

Sistem za upravljanje tag-ovima bi organizacijama mogao pomoći u njihovim naporima vezanim za Internet marketing i generalno, omogućiti im bolju kontrolu korišćenja tagova ili fragment koda umetnutih u sajtove radi praćenja Web prometa i korišćenja sajta.

Google Tag Manager je besplatan servis koji radi na sličan način kao i ostali Google Web servisi poput Google Analytics ili Google AdWords.

Koristeći Tag Manager, organizacija ugrađuje fragment koda koji povezuje svaku stranicu na Google-om, koji onda obezbeđuje potrebne tag-ove za svaku stranicu kada je pozove preglednik (browser).

Slanje tagova sa Web stranice na hosting servis može na nekoliko načina pomoći u upravljanju tagovima. Google je razvio mehanizam za učitavanje tagova tako da jedan drugom ne stoje na putu i tako uspore vreme učitavanja stranice. Google takođe nudi i niz alata za debagovanje i pregledanje tagova. Korisnici mogu navesti kojim stranicama ili kojoj vrsti stranica će se isporučiti neke određeni tagovi a također, sa jednog Google računa se može upravljati sa više sajtova.

Google procenjuje da manje od 5 procenata sajtova koristi neki softver ili servis za upravljenje tagovima, iako pokretanjem ovog svog servisa očekuje da će ovaj procenat početi veoma brzo da raste.

Iako je servis prvenstveno namenjen digitalnom marketingu on može biti korisna alatka za opštu upotrebu, a posebno kao alternativa za glomazne tag kontrole koje se nalaze u današnjim Web sistemima za upravljanje sadržajem.