facebook-subscribe

Facebook definira "poke" za nove generacije, ali društvena mreža ne može to isto reći za "subscribe".
Pojam "subscribe" očito nikada nikada nije dovoljno prihvaćen od članova pa je Facebook odlučio da odbaci taj naziv i počne da koristi nešto što je univerzalno prepoznatljivo: "Follow". Facebook je tako uzeo naziv Follow (Slijediti), kojeg je značajno popularizirao Twitter, koji će od sada biti novi naziv usluge Subscribe (Pretplate).

Smatramo da pojam Follow bolje odgovara samoj usluzi. Važno je naglasiti da je promjenjen samo naziv i ništa više, značajka potpuno jednako kao i ranije,

priopćio je glasnogovornik kompanije Facebook.

Društvena mreža je već počela sa promjenom naziva na cijeloj mreži, što znači da svugdje gde sada vidite Subscribe (pretplata), na Timeline ili Interest Lists, uskoro ćete vidjeti naziv Follow (Slijediti), a pretplatnici će se sada zvati sljedbenici. Facebook navodi da će postupna zamjena potrajati nekoliko tjedana.

Facebook je uveo Subscribe značajku u rujnu prošle godine, kao prvi pokušaj društvene mreže da omogući neko druge odnose osim prijateljstva. Članovi se mogu pretplatiti na profil neke osobe kako bi slijedili javna ažuriranja te osobe bez potrebe da budu njen prijatelj. Subscribe (pretplata) je opciona značajka koju je lako aktivirati a koja se pokazala kao moćan alat za novinare i javne ličnosti koje privlače veliki broj sljedbenika. Subscribe gumb je također dio Facebook-ove Interest Lists, tematske zbirke Pages (Stranica) i javnih ličnosti koje uređuju članovi.

No, riječ Subscribe Facebook članovi nikada nisu totalno prihvatili niti razumjeli na pravi način. Dakle, nakon nešto više od godinu dana najveća društvena mreža na svijetu odlučila je promijeniti naziv značajke u Follow.