U poslednje dve godine na freelance tržištu online poslova primećuju neki zanimljivi trendovi, jedan od najznačajnijih je fluktuacija potražnje za iPhone, iPad i Android veštinama. Pored mogućnosti da biraju kada će i odakle obavljati svoje online poslove, freelancer-i takođe mogu iskoristiti svoje postojeće veštine za razvoj novih sa kojim bi mogli da se povežu sa važnijim klijentima sa kojim bi počeli zarađivati veći novac.

Freelancer-i (honorarci) trebaju pratiti promene u potražnji veština i relativnim zaradama koje se nude za obavljanje online poslova kako bi povećali svoje šanse za pronalaskom posla i što boljom online zaradom. Posebno se to odnosi na tech sektor. Najpopularniji sajtovi na kojima možete pronaći online poslove su Freelancer, Elance, oDesk i vWorker.

Podaci pokazuju značajan porast tražnje iPhone veština u oktobru 2011 godine. To je mesec kada je Apple objavio iPhone 4S i iOS 5. Iako se vidi da je u istom mjesecu porasla potražnja i za iPad veštinama, vidi se da je on drastično povećana u januaru i februaru 2012 godine, neposredno pre lansiranja treće generacije iPad-a. Kompanija DoNanza, koja freelancerima pomaže u pronalaženju posla, napravila je grafikon na osnovu svojih podataka na kom se vidi porast tražnje za Android veštinama u martu 2011 godine, kada je pokrenut Android 3.0 (Honeycomb) i u oktobru 2011 kada je pokrenuta verzija 4.0 (Ice Cream Sandwich).

a1

Aplikacije su posao vredan nekoliko milijardi dolara pa je logično što je u ovoj oblasti došlo do povećanja broja poslova i prosečnih zarada za urađen posao. Činjenica da su mnogi razvojni projekti ustupljeni freelancer-ima pokazuju prirodu procesa brzog kreiranja aplikacije uz želju i potrebu poslovanja da biraju najbolje talente koji bi uradili određen posao, a ne da zapošljavaju developere koji bi radili puno radno vreme na više platformi.

 • iPhone – porast od 13,9% u odnosu na 2011 godinu, porast od 36,9% u odnosu na 2010 godinu
 • iPad – porast od 5,8% u odnosu na 2011 godinu, porast od 28,6% u odnosu na 2010 godinu
 • Android – porast od 12,2% u odnosu na 2011 godinu, porast od 15,5% u odnosu na 2010 godinu

Kada je reč o zaradama koje se nude za iPhone, iPad i Android veštine, treba reći da su freelancer-i sa Apple veštinama zaista imali koristi u poslednje dve godine. Kao što možete videti, od 2010 godine do danas prosečna online zarada za poslove koji zahtevaju određene veštine povezana sa iPhone i iPad-om, porasla je za 36,9% i 28,6%.

Zarada koja se nudi za Android projekte nije pratila povećanje tražnje, naime, od 2010 godine zarade su u proseku povećane za 15,5% a tražnja za ljudima koji poseduju Android veštine čak za 93,2%.

Google-u je stalo da što pre dobije što veći broj developera koji rade sa Android-om i to s posebnim fokusom na aplikacije za tablet računare. Dakle, treba očekivati nastavak rasta potražnje za Android programerima, ali i povećanjem zarada.

HTML i Flash

Jedan od najznačajnijih trendova na Internetu u poslednjih nekoliko godina je uspon HTML5. Iako se još uvek vode debata o tome da li su aplikacije ili sajtovi sa responzivnim Web dizajnom budućnost Web-a, uspon HTML5 standarda poklopilo se sa padom popularnosti tehnologije koja je često osporavana, Adobe Flash.

Broj poslova koji zahtevaju HTML5 veština prvi put je nadmašio broj poslova koji zahtevaju Adobe Flash veštine u januaru 2012 godine i od tada traje jaz između njih.

Veliki broj zahteva za Flash veština sugeriše da je ova tehnologija daleko od nekakvog umiranja. Međutim, stopa pada poslova koji zahtevaju Flash veštine zabrinjavajuće je sve u ovoj oblasti jer sa manjom ponudom poslova koji zahtevaju ove veštine, tržište postaje konkurentnije. Freelancer-i koji rade u ovoj oblasti također mogu očekivati sa daljnjim smanjenjm poslova i smanjenje zarade.

 • Flash – porast zarade od 2,4% u odnosu na 2011 godinu, porast zarade od 25,7% u odnosu na 2010 godinu
 • HTML5 – porast zarade od 10,7% u odnosu na 2011 godinu, porast zarade od 11,4% u odnosu na 2010 godinu

Ono što je važno istači jeste da su zarade za poslove koji zahtevaju HTML5 veštine pale za 10,7% u poslednjih 12 meseci, uprkos ukupnom porastu od 11,4% u protekle dve godine. Ovo sugeriše da je tržište pretrpano, pa freelancer-i moraju da spuštaju svoje cene kako bi osvojili klijente i poslove.

Najtraženijih veštine su:

 • PHP
 • Grafički dizajn
 • HTML
 • WordPress
 • Dizajn

Najbrže rastuća potražnja je za:

 • Video – potražnja je porasla za 328.4% od 2010 godine
 • HTML5 – potražnja je porasla za 209,9% od 2010 godine
 • iPad – potražnja je porasla za 101,3% od 2010 godine
 • Android – potražnja je porasla za 93,2% od 2010 godine
 • YouTube – potražnja je porasla za 81,7% od 2010 godine

Zarade najbrže rastu za poslove koji zahtevaju znanja:

 • C / C ++ – zarade su porasle za 79,5% od 2010 godine
 • Excel – zarade su porasle za 68,3% od 2010 godine
 • C # – zarade su porasle za 62,8% od 2010 godine
 • Photoshop – zarade su porasle za 53,6% od 2010 godine
 • eCommerce – zarade su porasle za 51,5% od 2010 godine

Najveći zahtevi za tech veštinama u ovom trenutku vrte se oko Web dizajna i Web developmenta. Kada je u pitanju najbrže rastuća tražnja, veštine koje se vezuju za video i mobilnu tehnologiju dominiraju, međutim, kada se radi o najvećem rastu zarada, tradicionalni programski jezici kao što su C / C ++ i C # su ključne oblasti.

Ako ste freelancer koji radi u tech sektoru, od vitalnog značaja je da prepoznate potrebu za poboljšanjem svog seta veština ako želite da imate priliku da dobijete najbolje klijente i najveću online zaradu. Isto tako, prezasićenost u određenoj oblasti uzrokuje veliku konkurenciju za posao i smanjenje ciene rada (kao kod HTML).

Naravno, ako radite u oblasti gde je velika konkurencija, postoje i druge stvari koje vas mogu izdvojiti od konkurencije. Uvek budite profesionalni u svojim odnosima sa klijentima i koristite dostupne online alate za efikasnije obavljanje posla.