itu

Usvojen je kontroverzni globalni sporazum o telekomunikacionim propisima potpisan je danas od strane dve trećine članova ITU (međunarodne unije za telekomunikacije), uprkos protivljenju SAD-a, Kanade, Velike Britanije i nekoliko drugih zemalja ovakvoj potencijalnoj regulaciji Interneta.

Zemlje koje nisu željele da prihvate i potpišu novi sporazum učinile su to zbog straha jer smatraju da on omogućava povećanje cenzure Interneta. SAD, Velika Britanija, Švedska, Australija, Kanada, Čile, Kostarika, Češka Republika, Danska, Egipat, Finska, Grčka, Italija, Japan, Kenija, Holandija, Novi Zeland, Poljska, Portugalija i Katar su odbili da potpišu sporazum, navodeći kao razlog zabrinutost oko teksta koji otvara vrata vladama da vrše kontrolu Interneta.

Ova konferencija nije o kontroli Interneta niti o nadgledanju Interneta i u sporazumu ne postoje odredbe na Internetu,

saopštio je generalni sekretar ITU učesnicima na ceremoniji potpisivanja.

Sporazum u svojoj finalnoj verziji zaista ne sadrži nikakve referencu na Internet, međutim radna verzija dokumenta imala je odredbe koje se odnose na negovanje i podsticanje okruženja za Internet.

Članovi ITU su imali opciju da potpišu sporazum, potpišu sa rezervom za određene klauzule koje oni ne bi primenjivali ili da u potpunosti odbiju da potpišu ovaj sporazum.

Treba reći da se sporazum potpisalo 89 zemalja dok 55 nije. Neke od ovih zemalja su navele da moraju da se dodatno konsultuju sa svojim vladama pre donošenje konačne odluke. Važno je znati da u skladu sa svojim ovlašćenjima ITU ne može da prisili zemlje da protpišu ovaj sporazum.

SAD je na čelu zemalja koje su se usprotivile da se Ujedinjenim Nacijama da novo ovlašćenje za regulisanje Interneta.  Razni Internet aktivisti i američke kompanije, na čelu sa Google-om, već neko vreme pozivaju da se podigne glas protiv ovih novih propisa. Google je glasno kritikovao konferenciju navodići da mnoge vlade koje učestviju na sastanku u Dubaiju pokazuju veliku želju da kontrolišu i cenzurišu Internet, pozivajući javnost da se usprotivi ovakvom sporazumu.

Međunarodna konferencija je pokušaj da se revidira globalni sporazum o upravljanju telekomunikacijama koji nije ažuriran od 1988 godine.