internet

Federalni Sud Pravde u Karlsruheu presudio je da je Internet osnovni dio ljudskog života. Njemački zakon već nalaže da pojedinci mogu tražiti nadoknadu zbog gubitka mogućnosti korištenje osnovnih materijalnih stvari, što znači da ljudi imaju pravo zatražiti naknadu u slučaju da je pristup Web-u poremećen od strane njihovih davatelja usluga.

Sud je svoju presudu donio nakon slučaja u kom čovjek nije bio u mogućnosti koristiti svoju ​kućnu DSL konekciju skoro dva mjeseca. Naravno, ova vrsta konekcije odgovorna je i za njegovu telefonsku i fax liniju, tako da ovaj čovijek nije mogao koristiti ove tri usluge od kraja 2008 godine do početka 2009 godine.

Ovaj čovjek već je dobio odštetu od svog pružatelja usluge zbog toga što je morao svo to vrijeme koristiti svoj mobitel, ali on je želio i odštetu zbog toga što svo to vrijeme nije mogao da pristupi i koristi Internet.

Glasnogovornik Suda rekao je da Internet igra vrlo važnu ulogu u životu te da utječe na privatni život pojedinca na vrlo različite i presudne načine. Zbog toga je Sud donio presudu da se korištenje Interneta može usporediti sa gubitkom mogućnosti korištenja automobila.

Treba reći i da je Francusko Ustavno Vijeće donijelo presudu još 2009 godine prema kojoj je pristup Internetu osnovno ljudsko pravo. Nadalje, Finska je zauzela slično stajalište godinu dana kasnije proglašavajući da svaki građanin mora biti opremljen sa 100 MB širokopojasnom konekcijom do 2015 godine.