google-francuska

Sećate se kontroverzne politike privatnosti koju je Google predstavio prošle godine? E pa, Francuska vlada više ne želi čekati da Google odgovori na neka sporna pitanja vezana već sada traži da kompanija napravi određene promene u svojoj politici o privatnosti ili će snositi posledice.

Francuska Nacionalna Komisija za Računarstvo i Građanske Slobode (CNIL), dala je kompanij Google tri meseca da promeni politiku koja krši Francuske zakone o privatnosti i zaštiti podataka. Ako se Google ne povinuje zahtevu suočiće se sa kaznom do 595.000 dolara. Ova novčana kazna ne predstavlja nikakav problem za Google međutim, ono što bi moglo biti problem jeste to što Francuska komisija tvrdi da će se njihovim zahtevima pridružiti još najmanje pet evropskih zemalja do kraja jula.

Konkretno, komisija od kompanije Google traži da jasno kažu korisnicima šta rade sa ličnim podacima koje sakuplja od njih i da se definiše rok čuvanja tih ličnih podataka nakon kojeg bi se oni trajno brisali sa servera kompanije.

U skladu sa ovom kontroverznom politikom privatnosti, Google uzima podatke iz korisničkih servisa kao što su YouTube, Gmail i Google+, i kombinuje ih u jedan veliki skup pravila. Iako je Google u više navrata objašnjavao da je ovu novu politiku lako razumeti i da ona čini da njegovi proizvodi budu bolji za korisnike. Naravno, ovaj argument nije dovoljno uverljiv za Evropske regulatore koji žele da pokažu svoju snagu i prisile jednu od najvećih tehnoloških kompanija na svetu da se povinuje njihovim zahtevima.