cider

Tim od šest studenata Univerzitet Kolumbija uspeo je da napravi softverski okvir nazvan Cider koji omogućava pokretanje iOS aplikacija na Androidu.

Nakon velikog uspeha koji je BlueStacks postigao dovođenjem Android aplikacija na Windows i Mac računare tim studenata smatra da su sa projektom Cider na pravom putu koji bi na kraju trebao da omogući korisnicima Android i iOS uređaja da na svojim telefonima i tabletima mogu jednako koristiti i Android i iOS aplikacije.

Revolucionarno je to da ovaj tim studenata nije koristio virtuelnu mašinu tj. virtuelni sloj, podvig je napravljen pokretanjem domaćeg i stranog binarnog koda na istom uređaju. Da bi to postigli koristili su binarne tehnike kompatibilnosti kao što su “compile-time code adaptation” i “diplomatic functions” što je omogućilo da Cider može da kopira biblioteke i okvire koje treba i ubedi Kod aplikacije da radi na Apple XNU jezgru (kernel) umesto na Android Linux jezgru.

Tim objašnjava da “compile-time code adaptation” omogućava postojećem nemodifikovanom stranom izvoru Koda da bude ponovo korišćen u domaćem jezgru, redukujući napore implementacije potrebne za podršku višestrukom binarnom interfejsu za izvršavanje domaćih i stranih aplikacija. Tehnika “diplomatic functions” iskorišćava “per-thread personas” i dozvoljava stranim aplikacijama da koriste domaće biblioteke za pristup vlasničkom softverskom i hardverskom interfejsu.

Za demonstraciju je korišćen tablet Google Nexus 7 na kom su uspešno pokrenute razne iOS aplikacije.

S obzirom da je još u fazi projekta, Cider za sada ima ograničenja koja se odnose na funkcionalnost aplikacije i hardvera. Cider trenutno ne može prevesti uputstva i interfejs za pristup Bluetooth, GPS i kameri uređaja što znači da iOS aplikacije koje ovo zahtevaju neće moći raditi na Androidu. Apple iOS aplikacije koje ne zahtevaju pristup ovim funkcionalnostima uređaja ili koje omogućavaju da one budu isključene radiće bez ikakvih problema na Androidu.

Tim je svoje nalaze objavio u radu Cider: Native Execution of iOS Apps on Android u napomenu da nastavljaju da rade na daljem razvoju projekta Cider.