Od 13. februara 2017. godine Google više neće dozvoljavati slanje JavaScript datoteka putem Gmail-a. JavaScript se tako našao na spisku datoteka koje je zabranjeno slati putem Gmail a koji još uključuje .exe, .msc i .bat datoteke.

Gmail zabranio slanje javascript datoteka

Znači, ako pokušate poslati JavaScript datoteku putem Gmail-a posle 13. Februara, dobićete obaveštenje u kojem se navodi da je slanje blokirano jer sadržaj predstavlja potencijalni bezbednosni problem. Takođe, Gmail će otkriti JavaScript datoteke čak i ako ih pokušate slati u kompresovanom obliku, kao na primer .zip ili .rar.

Google ističe da se ova zabrana slanja JavaScript datoteka odnosi na Gmail i preporučuje da za slanje JavaScript datoteka koristite ostale servise kompanije kao što su Google Drive i Google Cloud Storage ili pak neka druga rešenja za deljenje i slanje svojih datoteka.

Ako niste upoznati sa razvojem Web sadržaja, JavaScript je jezik koji se koristi prilikom izrade Web aplikacija. Velika većina Web stranica koristi JavaScript datoteke koje su ugrađene kao deo same stranice.

JavaScript datoteke same po sebi nisu loše međutim, ne bi ih trebalo otvarati, ukoliko su poslate iz nepoznatog izvora, jer se podrazumevano izvršava u Windows Script Host. To znači da hakeri vrlo lako mogu da ih koriste za pristup vašem računaru te za instaliranje različitih vrsta zlonamernih programa.

Ono što je još uvek nejasno jeste da li će Google takođe prikazivati upozorenje i kada korisnik primi e-mail sa JavaScript datotekom u prilogu.