S obzirom da su Yahoo, Google i Facebook, prateći Twitter registrovali i kreirali svoje takozvane URL shortenere (banalan prevod URL skraćivači), Microsoft takođe ne zaostaje te je registrovao Binged.it kao URL shortener. Kuriozitet toga svega je što i sami možete prosuditi da je skraćivać URLa duži od originalnog domena (Bing.com).

Naravno, mnogi Bing URLovi upita na pretraživaču će biti mnogo duži, ali zašto ih onda ne samo skratiti pomoću Bing.com domene? Nije poznato koliko je Microsoft platio za Bing domenu, ali sa sigurnošću je da nije bio jeftin. Svakako je bilo dosta boljih alternativa od binged.it, kao recimo bin.gd ili nešto kraće, kao recimo Googleov shortener, goo.gl, sa 5 karaktera. Facebookov ima 4 karaktera. Bingov 8 karaktera, dok sam Bing.com ima 7?!