20100505-k1bqd5u3ni4rhfq5tq3njrrbgy Google je unio niz bitnih promjena u načinu na koji se prikazuju rezultati pretraživanja. Pretraga prema vrsti sadržaja (slike, vijesti, kupovina, itd.) sada će biti istaknuta u lijevom sidebar-u, a korisnicima će biti predstavljene mogućnosti pretraživanja koje su kontekstualno relevantne za predmet pretraživanja. Tražeći "cipele" ponudit će vam se linkovi za traženje u mapama, slikama i kupovina. Tražeći "NFL draft" vidjet ćete opcije za pretraživanje po blogovima i označenim real-time update-ima.

Tehnologija koja se koristi kako bi se utvrdio način pretrage je ista ona koju tvrtka koristi u Google Suggest i ostalim postojećim znaćajkama pretraživanja a sada je jednostavno primijenjena na dinamičan dizajn korisničkog iskustva. Vrste pitanja pretrage koji se korisnicima prikazuju će se sa vremenom mijenjati, na temelju ukupnih upitnih aktivnosti, indeksirane vrste i sadržaja kao i na osnovu novosti događaja,

rekao je Jon Wiley , viši korisnički dizajner Google-a.

Jedna potpuno nova značajka je dodavanje novih okvira pretraživanja u sidebar. Google rezultati tradicionalno predlažu preciznije pretraživanje na dnu stranice a sada će vam biti prikazana povezana ali različita pretraživanja. Na primjer, traženje za "Rolling Stonesa" ima dugu listu prijedloga poput "Rolling Stones albumi, koncerti Rolling Stonesa", a ti prijedlozi će sada biti nadopunjeni i povezanim pretraživanjima poput "Pink Floyd, Aerosmith" itd.

Još dosta promijena kao što je ova tek treba da dođu a bazirane su na osnovu ispitivanja i povratnih informacija od korisnika. Google nije više samo deset plavih linkova na stranici, ti dani su davno prošli ali ovo je tek početak, rad dizajnera nikada nije završen, uvijek ima da se radi, redizajnira, modernizuje, to je evolucija.

izjavio je Jon Wiley.