buy vicodin online

Svi članci na temu Silverlight 4

Microsoft-ova tehnologija za prikupljanje podataka PivotViewer sada dostupna za download

Microsoft-ova tehnologija za prikupljanje podataka PivotViewer sada dostupna za download

Pivot, Microsoft Live Labs tehnologija koja pomaže da se shvati veza između objekata na Internetu. Osnovna premisa Pivot-a je da vidi odnos između "kolekcija" individualnih informacije na Internetu. Mnoge veze između stavki na...

 

Microsoft izbacio Visual Studio 2010, Sliverlight 4 kao i .NET Framework 4.0

Microsoft izbacio Visual Studio 2010, Sliverlight 4 kao i .NET Framework 4.0

Microsoft je spreman sa konačnu verziju svog programa Visual Studio 2010 alatke za razvoj softvera i Silverlight 4, kao i verziju 4 na NET Framework. Visual Studio 2010 i ažurirani .Net Framevork su sada široko dostupni, rekao je Microsoft,...