adwords-logo Google je objavio da uvodi limit mesečne naplate za AdWords kampanje a koji se automatski izračunava na osnovu dnevnih budžeta oglašivača.

Tokom godina, mnogi od vas su nam govorili da žele da se naplaćuje konzistentan iznos svakog meseca, sada smo vas poslušali. Kada je vaš dnevni budžet nepromenjen tokom celog meseca, mi ćemo postaviti limit za mesečnu naplatu te kampanje množenjem vašeg dnevnog budžeta sa 30,4, što je otprilike prosečan broj dana u mesecu (365 dana u godini / 12 meseci = 30,417 dana/mesec). Na primer, ako je vaš dnevni budžet 10 dolara tokom mesec dana, neće vam biti naplaćeno više od 304 dolara u toku tog meseca (10 dolara * 30,4 prosečno dana u mesecu).

Google navodi da će preći na limit mesečne naplate u narednih nekoliko nedelja. Kada oglašivači izmene svoj budžet u podešavanju kampanje, dobit će opis promene.