hubpages-onlinetrziste HubPages, sadržajna zajednica zasnovane na temama je došla do svog milionitog "hub-a". Sajt omogućava svakome da napravi "hub" oko bilo koje teme, i podeljeni sadržaj u forume, pitanja i odgovore.

Hubbers (HubPages autori) mogu da zarade novac objavljivanjem svojih Hub-ova kao i prikupljanjem prihoda od oglasa (koji se dele sa HubPages). Artikli uključuju pisani sadržaj, originalne slike, video, slide-show i još mnogo toga. Startup zapravo deli pozamašan deo oglasnih prihoda sa autorima, dajući Hubbers-ima 60 odsto prihoda. Za više informacija pogledajte kako zaraditi novac sa HubPages.

U pogledu prometa, sajt ima 39 miliona jedinstvenih poseta mesečno a dnevno se kreira 2200 artikala dnevno. HubPages suočava se sa konkurencijom u vidu Demand Media (koja je podnela zahtev za inicijalnu javnu ponudu pre nekoliko meseci) i Associated Content (kojeg je kupio Yahoo početkom godine), ali se startup razlikuje od ova dva konkurenta jer omogućava svojim kreatorima sadržaja da izaberu temu o kojoj žele da pišu. HubPages autorima daje alate za SEO, za kreiranja sadržaja kao i alate za monetizaciju.

HubPages se takođe suočava sa konkurencijom u obliku Squidoo (koji takođe pruža velike mogućnosti za online zaradu), Mahalo i About.com.