ebook-vs-book I dok prodaja tiskanih knjiga i dalje opada, prodaja e-knjiga je porasla za fantastičnih 192,9% u ovoj godini do sada. Ovo su podaci prikupljeni od 14 izdavača Udruge Američkih Izdavača (AAP).

E-knjige sada čine 9% ukupne trgovinske prodaje u SAD-u a prošle godine su činile samo 3,3%.

Prodaje e-knjiga je generisala 263 milijuna dolara do sada u 2010 godini od toga samo u kolovozu 39 milijuna dolara što je povećanje za 172,4% u odnosu na brojke prodaje iz prošle godine.

U međuvremenu, prodaja tiskanih knjiga nastavlja da opada. Prodaja knjiga tvrdog uveza za djecu i mlade došla je na 77,8 milijuna dolara, što je 8% manje u odnosu na prethodni mjesec i 14,6% manje u odnosu na kolovoz prošle godine. Prodaja knjiga mekog uveza za istu kategoriju je pala za 15,1% u odnosu na prošli mjesec a 7,6% u odnosu na prošlu godinu.

Prodaja tiskanih knjiga je još uvijek jaka u kategoriji obrazovanja, međutim objavljeno je da je prodaja knjiga tvrdog i mekog poveza povećana za oko 5% u odnosu na kolovoz prošle godine.

Kategorija e-knjiga postaje sve važnija u izdavačkoj industriji, motivirajući trgovace da proširuju aplikacije za e-čitanje na što veći broj uređaja uzrokujući velike, javne sporove između izdavača, trgovaca i književnih agencija oko zaštite prava na e-knjige.