blog-posts-seo-onlinetrziste Sadržaj je presudan za online marketing, kao ključ za rangiranje u rezultatima pretrage jer pretraživači u velikoj meri određuju kvalitet i relevantnost Internet stranica tako što uzimaju u obzir tekst koji se na njima nalazi.

To šti neki sajt ima sadržaj, pa čak i kvalitetan,nije dovoljno da se privuće pažnja pretraživača. Potrebno je sadržaj iskoristiti korištenjem poznatih SEO taktika. Što se tiće kompanija, blog je vrlo dobra SEO taktika koja omogućava brzo kreiranje sadržaja bez ograničenja koja arhitektura web sajta nameće. Postovi na blogu takođe bi trebali biti optimizovani, ključnim rečima i ostalim, kako bi dobili očekivane rezultate.

Optimizacija blog posta za Internet pretraživače je veoma bitno za vaše rangiranje na stranicama rezultata pretrage a sledeći nekoliko koraka će vam pomoći da to uradite.

Jedinstven ugao gledanja na tema

Jedan od metoda sa kojim možete sistanciradi vaš sadržaj od svih ostalih jeste da ponudite novu perspektivu i jedinstven ugao gledanja na određenu temu.

Ključne reči

Ovaj korak je savršen test za utvrđivanje da li je vaš blog posta usklađen sa onim što ljudi traže. Kada pravite listu ključnih reči fokusiranih oko teme bloga, obavezno proverite, istražite, da li korisnici zaista koriste te ključne reči za traženje onoga što nudite. Potrebno je da ključne reči uskladite sa onim šta očekujete od svoje ciljne publike, drugim rečima, da pravilnim odabirom ključnih reči filtrirate posetioce na one koje će verovatno zanimati to što nudite. Važno je da odredite dve do tri ključne reči po stranici web sajta. Ograničite svoj blog post na jednu primarnu ključnu reč, koja će imati dve ili tri varijacije.

Praćenje trenda ključnih reči je veoma bitno u smislu dalje optimizacije, jer ako određena ključna reč ne daje očekivane rezultate u određenom vremenskom roku, (mali broj korisnika dolazi na osnovu te ključne reči) onda verovatno treba nešto menjati.

Takođe, potrebno je da redovno pratite performanse blog posta, u smislu rangiranja, poseta i lead-ova za date ključne reči. To vam omogućava da pratite napredak, razumete kakav sadržaj interesuje vašu publiku i šta treba da poboljšate.  

Optimizacija stranice

Optimizacija stranice je od ključnog značaja za jačanje vidljivosti vašeg blog posta za pretraživače. Nakon što kreirate sadržaj, potrebno je da ubacite ključne reči u specifične lokacije na kojima će pretraživači tražiti informacije o vašoj stranici. Te specifične lokacije su: URL, title tag, naslovi, prvi pasus teksa, alt tag na slikama.

Nakon toga, svaki put kada pominjete ove ključne reči na svom sajtu ili blogu, koristite interni link na ovu stranicu. Ovim potezom dajete naglasak na ove reči što će pretraživačima biti pokazatelj njihove važnosti.

Uvezivanje sa sajtovima društvenog umrežavanja

Vrlo bitna stvar je da svoj blog post delite putem društvenih mreža kao što su Twitter i Facebook. Na društvenim mrežama, u sklopu relevantne teme, možete postavljati komentare koji će sadržavati link na vaš članak i time privući promet na vaš sajt. Takođe, trebalo bi da koristite vaše ključne reči u tim komentarima kao i anchor linkove. Potrebno je da olakšate deljenje vašeg sadržaja na način da uključite dugmad za deljenje na društvene mreže kao što su tweet, Facebook Like i ostali, kao i da vaš sadržaj bude dostupan putem RSS-a.