Kompanija Google zarađuje ogroman novac od online oglašavanja. U stvari, 97 odsto prihoda kompanije Google, koji je 33.3 milijardi dolara u poslednjih dvanaest meseci, dolazi od oglašavanja.

WordStream, softverska usluga koja automatizuje većinu posla oko kreiranja i optimizovanja marketing kampanja plaćene i prirodne pretraga, uradila je neka istraživanje kako bi otkrila koja kategorija ključnih reči donosi najvišu cenu po kliku (CPC) u Google AdWords-u.

Na osnovu dobijenih rezultata napravili su infografiku koju možete videti ispod.

WordStream je koristio podatke svoje ogromne baze podataka kao i Google Keyword Tool kako bi izdvojio 10.000 najskupljih engleskih reči tokom tri meseca rada.

Nakon toga, ta lista je organizovana u kategorije po temama. Najveće kategorije ključnih reči su tada određene ponderisanjem broja ključnih reči u svakoj od kategorija, kao i procenom mesečnog obima pretrage i prosečnom cenom po kliku za svaku ključnu reč.

Dvadeset kategorija ključnih reči koje zahtevaju najveće troškovi po kliku su:

 1. Insurance (npr. ključna reč: “auto insurance price quotes”)
 2. Loans (npr. ključna reč: “consolidate graduate student loans”)
 3. Mortgage (npr. ključna reč: “refinanced second mortgages”)
 4. Attorney (npr. ključna reč: “personal injury attorney”)
 5. Credit (npr. ključna reč: “home equity line of credit”)
 6. Lawyer
 7. Donate
 8. Degree
 9. Hosting
 10. Claim
 11. Conference Call
 12. Trading
 13. Software
 14. Recovery
 15. Transfer
 16. Gas/Electricity
 17. Classes
 18. Rehab
 19. Treatment
 20. Cord Blood