facebook-cpl-onlinetrziste Ljudi zaduženi za sticanje Facebook Fan-ova često se suočavaju sa dilemom prilikom kreiranja kampanja, da li ići na široku publiku i veći doseg ili ići na manju, ciljanu grupu ljudi koja bi imala visok afinitet za proizvod. Takođe, često pitanje je i da li marketeri treba da osmisle oglas imajući isključivo na umu CTR ili ne. S obzirom da su napori u privlačenju potrošača ka proizvodu i brendu nešto što se teško može unovčiti ipak, oni koji kliknu na oglas verovatno da će i Like vašu Fan stranicu. Tu se otvara mogućnost da se ostvari online zarada, tj. da se monetarizuju Like.

Treba znati da široke kampanje imaju dobar CTR ali lošu stopu konverzije (Conversion Rate – CVR). Napori za poboljšanje stope učestalosti klikova (CTR) kod ovih kampanja daju samo delimično korist u vidu visokog CTR ali oni ne obezbeđuju visok CVR.

Konačno, sa stanovišta optimizacije oglasa, kampanje sa visokim CVR i niskom stopom učestalosti klikova su obećavajuće. Ako marketer može poboljšati klikove ovih kampanja, on potencijalno dobija i više Like, koji se mogu monetarizirati.

Evo nekoliko saveta ako planirate da se upustite u kampanju sticanja Like na Facebook-u.

  • Počnite tako što ćete ciljati publiku koja ima veliki afinitet za vaš proizvod. Ove kampanje će imati manji doseg ali sa tendencijom da imaju najbolju stopu učestalosti klikova (CTR) i stope konverzije (CVR).
  • U početku idite na široko publiku kako bi imali dodatni web prmet ali ne bidujte na njih previše agresivno jer to treba da vam malo pomogne dok ne napravite svoje kampanje.
  • Izgradi nove segmente koje su slični segmentima koji su u početnoj fazi radili dobro.
  • Usredsredite se na poboljšanje oglasa za one kampanje koje imaju nizak CTR, ali visoku stopu konverzije.
  • Iskoristite mogućnosti koje vam pružaju Sponzorisane Priče (Sponsored Stories), naročito kada već imate veliki broj fanova. Sponzorisane Priče koriste svojstva viralnosti koje pruža Facebook i pomaže vam da steknete fan-ove sa znatno nižem CPL (Cost Per Like).
  • CTR oglasa na Facebook-u će pasti ako se ne menjaju redovno. Da biste prevazišli ovaj problem, preporuka je da stalno testirate nove oglase koji će biti spremni da zamene trenutne oglase kada njihov CTR počne da opada.