google-dart-onlinetrziste Google je pokrenuo ranu preview verziju svog novog programskog jezika namjenjenog za razvoj web aplikacija. Ovaj programski jezik, poznat kao Dart, namjerava prevladati neke nedostatke koje ima JavaScript i na kraju se razviti u solidnu platformu za strukturirano web programiranje.

Dart je predstavio Lars Bak, Google-ov softverski inžinjer Dart tima. On je na Google Code blogu naveo tri cilja novog jezika.

Prvi je stvoriti strukturirani ali fleksibilan jezik za web programiranje. Osim toga tim želi da učini Dart poznatim i prirodnim, kako bi se olakšalo ostalim programerima da ga lakše usvoje. Konačno, Dart ima za cilj da postigne visoke performanse jezika koje bi pokazivale njegovu brzinu na svim modernim web preglednicima i okruženjima.

Dart također omogućuje dodatnu uporabu tipova podataka u varijablama i pozivanju metoda.

To znači da možete početi kodiranje bez tipova koje bi kasnije dodavali prema potrebi. Sa postojećim jezicima, programeri su prisiljeni da naprave izbor između statičkih i dinamičkih jezika. Tradicionalni statički jezici zahtijevaju stil kodiranja koji je nefleksibilan i pretjerano ograničen,

pojašnjava Lars Bak.

Za web klijent aplikacije, Dart kod će biti kompajliran na JavaScript kodu, tako da će aplikacije koje su razvijenu u Dart-u moći da se pokreću na gotovo svim trenutnim preglednicima, kao i na mobilnim uređajima koji podržavaju JavaScript. Također je uključena i knjižnica na temelju nacrta specifikacije za HTML 5 Document Object Model, tako da je namijenjen da bude dobro prilagođen za bogate front-end aplikacije.
Na strani servera, Dart aplikacije mogu se izvoditi u specifičnoj Dart virtual machine, čime se omogućuje stvaranje specifičnih aplkacija za web servere kao što su one koje su trenutno napisane u JavaScript i Node.js.

Treba uzeti u obzir da je Dart proizvod kompanije Google i iako je jezik objavljen kao open-source Google je za sada jedina kompanija koja je uključena u razvoj ovog jezika, kompajlera i virtual machine pa će dugoročni uspjeh Dart-a ovisiti o tome koliko veliku zajednicu će da privuće i da li će dobiti podršku ostalih kompanija.