Google-MapsFrancuski Privredni Sud je proglasio kompaniju Google krivim za zloupotrebu dominantnog položaja njegove aplikacije Google Maps, naloživši kompaniji da plati kaznu i naknadu štete Francuske kompaniji Bottin Cartographes koja se bavi kartografijom tj. mapiranjem.

Nakon dvogodišnje borbe, Privredni Sud u Parizu je potvrdio žalbu za nelojalnu konkurenciju koju je podnela kompanija Bottin Cartographes protiv Google France i njene matične kompanije Google Inc., zbog pružanje besplatnih usluga Web mapiranja nekim kompanijama.

Sud je naložio kompaniji Google da mora da plati naknadu štete u visini od 500.000 evra, troškove tužioca i 15.000 evra kazne.

Francuska kompanija Bottin Cartographes ima nekoliko velikih klijenata kao što su Louis Vuitton, Airbus i nekoliko proizvođača automobila i pruža iste usluge kao i Google s tim što za to naplaćuje odgovarajuću naknadu dok se prema njihovim tvrdnjama Google poslužio strategijom koja je bila usmerena na podrivanje konkurenata privremenim ne naplaćivanjem svojih usluga dok se ne stekne kontrola na tržištu.

Portparol kompanije Google France navodi da pravnici kompanije sada proučavaju ovu odluku i analiziraju moguće opcije.

Kompanija Google i dalje stoji na stanovištu da je besplatna kvalitetna alatka za mapiranje kakva je naša Google Maps, od velike koristi i Internet korisnicima i web sajtovima,

naglasio je portparol kompanije Google France.