InApp2

Apsolutna većina najuspješnijih aplikacija za iPad, iPhone i Android svoju zaradu ostvaruje od kupnje unutar aplikacija, navodi se u izvješću kompanije Distimo. Kompanija za praćenje aplikacija također je utvrdila da Android aplikacije još uvijek daleko zaostaju za iOS aplikacijama u prihvaćanju načina plaćanja.

Kompanija Distimo u veljači je pregledala 200 najuspješniji aplikacija na iPad App Store, iPhone App Store i Google Play. Utvrđeno je da 74 posto najuspješniji iPad aplikacije i 80 posto najuspješniji iPhone aplikacija koriste model kupnje unutar aplikacija. Na Google Play ovaj postotak je bio znatno manji, samo 56 posto.

Prema ovom izvješću, samo 2 posto aplikacije na Google Play koriste model kupnje unutar alikacije. Usporedbe radi, 10 posto iPad aplikacije i šest posto iPhone aplikacija svoju zaradu ostvaruju sa modelom kupnje unutar aplikacije.

in-app

Ovo izvješće kompanije Distimo je zanimljivo iz nekoliko razloga a svakako najvažniji je taj da je sa njim točno pokazano zašto Google Play trenutno ne može da pruži financijske mogućnnosti koje iOS može da pruži programerima. Android ne samo da ima kraću povijest sa modelom kupnje unutar aplikacija, ova opcija je postala dostupna krajem svibnja prošle godine, već to također pokazuje da daleko manje Android aplikacije uopšte ima implementiranu in-app kupovinu kao način plaćanja.