IT-centar_JPG-PETA

Narednih nekoliko godina u Srbiji bi trebalo da se zaposli nekoliko desetina hiljada IT stručnjaka, barem po najavama investitora u dva velika projekta u Novom Sadu i Inđiji. Softverska kompanija “Telvent DMS” otvorila je juče SMART GRID poslovni centar u Novom Sadu. U sam objekat, razvojni centar i razvojni program za savremene “smart grid” tehnologije uloženo je više od sto miliona evra.

Telvent DMS je srpska softverska IT kompanija koja je razvila svoj originalni proizvod DMS softver. Osnovna svrha ovog softvera jeste da se da se korišćenjem vrhunskog ekspertskog znanja iz oblasti energetike i softverskog inžnjeringa, na najracionalniji način iskoriste svi raspoloživi elektroenergetski kapaciteti u električnim distributivnim sistemima i na taj način ostvare milionske uštede.

Dugogodišnja saradnja sa Španskom kompanijom Telvent krunisana je 2008. godine otvaranjem nove zajedničke kompanije Telvent DMS. Sa ovim partnerom do sada je realizovano preko 50 projekata na svih šest kontinenata. U ovom trenutku, softver kompanije Telvent DMS pokriva oko 200 miliona ljudi, kao i električne sisteme većih svetskih centara, kao što su Toronto, Vankuver i još nekoliko gradova Amerike.

Predstavnici kompanije juče su izjavili da će ovaj projekat omogućiti zapošljavanje više od 1.000 mladih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija. Kompanija Telvent DMS trenutno ima nešto više od 500 zaposlenih, 250 stipendista i sarađuje sa oko 100 stručnjaka sa Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu.

Direktor kompanije Telvent DMS Dragan Popović izjavio je juče da otvaranje vrata Evropske Unije za kompaniju znači još više poslova uz konstataciju da je Telvent DMS “lider ne samo u našem regionu već i u svetu”.

Treba reći i da je u februaru ove godine potpisan novi “joint venture” ugovor sa Francuskom kompanijom “Schneideir Electric“, koja je proglasila Novi Sad za svoj glavni kompetitivni razvojni centar za “smart grid” IT tehnologije. To je otvorilo prostor za zapošljavanje preko 1.000 mladih stručnjaka u ovom novosadskom razvojnom centru.

Na taj način su stvoreni realni uslovi da Srbija i Novi Sad postanu svetski centar za proizvodnju specijalizovanog softvera za “smart grid” i upravljanje distributivnim mrežama. Sa odgovrajućim odnosom prema tom softverskom proizvodu, on bi se mogao nametnuti kao novi svetski standard u upravljanju velikom sistemima. Time bi bio otvoren širok prostor za zapošljavanje velikog broja visoko obrazovanih mladih stručnjaka u Srbiji.

embassy_group_indjijaOsim otvaranja SMART GRID poslovnog centra u Novom Sadu Novog Sada, danas je u Inđiji Indijska kompanija "Embassy Group" položila kamen temeljac za izgradnja IT parka u koji će biti uloženo 600 miliona evra.

Realizacija ovog velikog projekta izvodiće se u više faza koje će se odvijati u skladu sa jednim od najvažnijih svetskih standarda u ovoj oblasti, LEED Green Building Gold Certification, a prva faza bi trebala da bude završena u drugom kvartalu 2013. godine.

Na konferenciji za novinare generalni direktor Embassy Group, Jitu Virwani, izjavio je da projekat uključuje izgradnju kancelarijskog prostora „A" klase, od ukupno 25.000 m2, smeštenih u četiri poslovne zgrade. Predviđeno je da se ovaj park u narednih pet godina proširi do 250.000 m2 poslovnog prostora. Nakon realizacije prve faze biće otvorena mogućnost za zapošljavanje oko 1.000 ljudi, a po okončanju finalne faze projekta očekuje se zapošljavanje 25.000 IT stručnjaka sa odgovarajućim kvalifikacijama.

Jitu Virwani navodi da će ovaj IT park u Inđiji biti najveći centar ovakve namene u Evropi, i koji će imati potencijal da privuče velike svetske IT korporacije u Srbiju. Prema nekim ranijim najavama u Inđiji bi trebalo da se stacioniraju multinacionalne korporacije poput IBM, Microsoft, Hewlett Packard, Mercedes-Benz, Vodafone i Yahoo, s obzirom na to da su ove kompanije već deo ostalih IT parkova Indijske kompanije.

Embassy Group bavi se investicijama u nekretnine od 1985. godine i do sada je izgradila oko 2,8 miliona kvadratnih metara prvoklasnog komercijalnog, rezidencijalnog i veleprodajnog prostora u Indiji i Maleziji.