google DNSChanger upozorenje

Google je počeo da upozorava posjetitelje koji su zaraženi sa DNSChanger, radi se o malware-u koji pokušava da preusmjeri korisnike na razne web stranice mijenjanjem njihovih DNS postavki. Obavijest je u obliku vrlo vidljivog upozorenja koje korisnika obavještava da je zaražen, te mu pruža link na instrukcije za uklanjanje DNSChanger malware-a.

Još u veljači je nekoliko izvora navelo da je sa ovim malware-om zaraženo više od 4 milijuna računala.

Ova Google-ova inicijativa potaknuta Sudskim nalogom koji istječe 9. srpnja. Nakon što istekne Sudski nalog, Internet Systems Consortium neće imati nikakvih obaveza za održavanjem privremenih DNS servera koji trenutno omogućuju da korisnici zaraženi DNSChanger imaju pristup Internet-u. Gašenjem DNSChanger infrastrukture i sa prekidom rada ovih privremenih servera, zaraženi korisnici će imati neispravne DNS postavke što će rezultirati nemogućnošću pristupa Internetu. Da bi ovo razumjeli, morate također shvatiti i kako DNS i DNSChanger rade.

Držeći se osnovnih pojmova, DNS ili “Domain Name System” je važan servis putem kojeg Internet domeni (npr. onlinetrziste.com) usmjeravaju web surfere na odgovarajuće web stranice i servere. Bez DNS, Internet bi bilo vrlo konfuzno mjesto na kom bi se malo tko snalazio.

dns malware

Kada je računalo zaraženo DNSChanger-om, malware mijenja računalo na takav način da zaobilazi legitimne DNS servere. Legitimne DNS postavke su nešto što ćete najčešće automatski dobiti od vašeg Internet provajdera (ISP), ali se one također mogu postaviti i ručno. DNSChanger će tada preusmjeriti taj korisnički web promet kroz svoje vlastite DNS servere. Tada će se zaraženi korisnik često preusmjeravati na razne sajtove prepune oglasa, nezakonitog ili opasan materijal ili će pak biti špijunirani i praćeni bez ikakvog znanja.

Osobito opasna sposobnost DNSChanger-a jeste što on može da promijeniti DNS postavke na router-ima, i tako da učinkovito širi problem sa lokalnog računala na cijelu mrežu.

Korisnici mogu provjeriti da li su zaražene sa DNSChanger na stranici dns-ok. U slučaju da ste zaraženi, možete ga ukloniti slijedeći ovo upustvo za uklanjanje DNSChanger malware-a.